Norge er et av verdens mest likestilte land.

Tage Pettersen, stortingsrepresentant (H) for Østfold

Aldri har flere kvinner jobbet heltid. Da regjeringen overtok i 2013 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid. Dette er nå redusert til 36 prosent. Det blir stadig lettere å kombinere arbeidsliv og familieliv, ettersom flere får tilgang på barnehageplass og et godt skolefritidstilbud.

Regjeringen har motbevist venstresidens spådommer om at likestillingen ville settes i revers:

  • Andelen barn i barnehage har ikke gått ned. Tvert i mot ser vi en gradvis økning.
  • Stikk i strid med påstandene tar færre, ikke flere ut kontantstøtte. Fra 2016 til 2018 falt andelen kontantstøttebrukere med 5,5 prosentpoeng.
  • Det er 31.000 flere kvinnelige ledere i 2017 enn da vi tok over i 2013. Dette tallet inkluderer alle ledere, både i privat og offentlig sektor. Og det er en økning i kvinnelige styreledere.
  • Andelen kvinnelige professorer har økt med ca. 1 prosent per år i 10 år.
  • I statlig sektor er 56 prosent av lederne kvinner. Men vi ønsker oss også flere kvinner i lederstillinger i næringslivet.

For oss handler likestilling om like muligheter – ikke om at alle skal velge likt. Men vi er tjent med at vi noen steder faktisk velger likere, slik at vi kan bryte noen av de tradisjonelle mønstrene. Likestillingen starter allerede i barnehagen og på skolen.

Sønnene våre trenger mannlige rollemodeller, og derfor satser regjerningen på bedre kjønnsbalanse blant barnehagelærerne og barneskolelærerne.

Likestilling handler også om menn i helse. Brukere og pårørende setter pris på også å kunne snakke med mannlige helsearbeidere. Prosjektet “Menn i helse” har gitt kjønnsperspektivet i tjenestene stor oppmerksomhet, og er ett av de mest vellykkede tiltak for å rekruttere menn til helse- og omsorgssektoren i Norge.

Vi vet at gutter har en rekke utfordringer som i mange tilfeller kunne blitt mindre dersom de hadde oppsøkt hjelp tidlig. Tittelen “helsesøster” er en utdatert tittel. Den kan føre til at unge gutter vegrer seg for å oppsøke helsesøsters kontor. Det kan også hindre mannlige sykepleiere i å velge denne spesialiseringen. Derfor har vi endret tittelen til helsesykepleier.

Høyre og regjeringen jobber med politiske rammer og virkemidler for å gjøre Norge enda mer likestilt. Et viktig supplement til dette er fremsnakking og holdningsarbeid. Jeg vil berømme næringsministeren og likestillingsministeren som oppfordrer næringslivet til å ta tak i fastgrodde mønstre og holdninger. De utfordrer normer og strukturer som ikke lar seg endre ved et pennestrøk.

Gang på gang hører jeg Arbeiderpartiet snakke ned likestillingsarbeidet i Norge. De ignorerer også viktigheten av holdningsskapende arbeid. Vi kan ikke kvotere oss bort fra en ukultur!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer