Nederland blir med i Haldenprosjektet

Nederland signerte 1. desember kontrakten Halden Avtalen, og blir formelt tatt inn som det 20. medlemslandet i Haldenprosjektet (HRP) etter godkjenning av Halden Board under møtet som finner sted 9. desember i Paris og etter godkjenning av norsk UD.

Det er selskapet NRG i Petten, Nederland, som signerer avtalen og dermed representerer landets medlemskap som en såkalt Signatar. Men prosjektleder for Haldenprosjektet Margaret McGrath utelukker ikke at det kan være flere organisasjoner i landet som kommer inn i samarbeidet etterhvert. Nederland har vært medlem i Haldenprosjektet (HRP) flere perioder tidligere. Først, fra 1964-1987 som Signatar og senere i perioden 1991-1999 som assosiert medlem.

– Det vil være spesielt hyggelig å ønske de velkommen tilbake som fullverdig medlem og re-etablere det gode samarbeidet vårt, sier McGrath.

NRG i Petten er et selskap som tilbyr nukleære tjenester, inkludert produksjon av isotoper til medisin. Selskapet har også en test-reaktor, the High Flux Reactor (HFR), og McGrath forteller at det vil være aktuelt å se om det er prosjekter hvor de har utfyllende kompetanse og kan samarbeide.

– Hva betyr det for Haldenprosjektet at Nederland blir med?

– Det er veldig motiverende at et tidligere medlem og partner i HRP vil komme tilbake og samarbeide med oss. Det er en god indikasjon på at det vi gjør er viktig og av verdi, og ikke minst noe som er forskjellig fra det som kan gjøres i andre test-reaktorer, understreker hun.

– Hva er de spesielt interessert i?

– Å være en del av HRP er en veldig god måte å opprettholde den nukleære kompetansen, spesielt kompetansen knyttet til eksperimentering og instrumentering relatert til test-reaktorer, så dette er områder vi vil utføre oppgaver for dem. Deres nåværende test-reaktor er gammel og den kan bli erstattet i fremtiden av en ny som heter PALLAS, men det vil trolig være et opphold mellom når den gamle stenger og når den nye kan åpne. Vi kan utfylle det mellomrommet. I tillegg er Haldenprosjektet vertskap for et stort, internasjonalt nettverk som vil gjøre NRG i stand til på en effektiv måte å holde kontakt med andre organisasjoner som kan være interessert i deres nåværende eller fremtidige tjenester knyttet til HFR eller PALLAS. HFR-reaktoren som NRG opererer er på mange måter nokså ulik Haldenreaktoren, og de tilbyr andre tjenester og prosjektsamarbeid enn oss. I tillegg er de interessert i MTO-prosjektene våre, spesielt sikkerhet i digital instrumentering og kontrollsystemer, dekommisjonerings-, drift- og vedlikeholdsoperasjoner.

– Hva vil dette ha å si for Haldenprosjektets økonomi? Hvor mye vil Nederland bidra med?

– Nederland har kun ett kjernekraftverk som produserer rundt 4 % av landets elektrisitet, så de er ingen stor kjernekraftnasjon. De vil derfor heller ikke betale veldig mye. De vil bidra med 5 millioner kroner for 3-års perioden, som er på nivå med Belgias bidrag.

– Er det noe annet du vil fremheve som viktig eller betydningsfullt i sammenheng med Nederlands medlemskap?

– Vår hovedkontakt i samtalene knyttet til medlemskap er Geert-Jan de Haas, senior forskningsleder for NRG Forskning & Innovasjon. Han bodde i Norge en del år (hans fagbakgrunn er geologi), jeg tror det var i Trondheim, og han snakker og skriver fremdeles norsk! Jeg mener Nederland og Haldenprosjektet har et spesielt forhold, som vi nå skal utvikle videre.

Pressemelding fra IFE.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer