Naturbruk

De fleste haldensere har hørt om Tosterødberget, og de fleste vet også at det er en gren av Halden videregående skole. Men vet du egentlig hva det vil si å gå på Tosterødberget? KanDusi har fått et spennende innblikk i hverdagen til elevene på Tosterødberget. 

Tosterødberget hører innunder Halden videregående skole, men opplæringstilbudet her er praktisk rettet og utdanningen gjennomføres hovedsakelig gjennom praktisk arbeid. I utgangspunktet er Tosterødberget en toårig yrkesutdanning, og målet etter disse to årene er å sitte igjen med en opplæringskontrakt i en bedrift.

Elevene kan velge mellom linjene Service og Samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Restaurant og matfag og Naturbruk. Jeg tilbragte en formiddag på skolen, og kikket innom alle fire linjene på veien. Den siste linja jeg var innom denne onsdagen var Naturbruk.

Allsidig utdanning

I Naturbruks klasserom sitter eleven Frank og en av fagarbeiderne på linja; Jimmy. Alle elevene på Naturbruk er ikke på huset denne onsdagen, flere av dem er nemlig ute og holder på med ved.

Til stede på naturbruk denne onsdagen er Reidar, Frank, Jimmy og Martin.

På Naturbruk er den praktiske utdanninga rettet mot anleggsgartnerfaget. Elevene skal blant annet lære seg å opparbeide uteanlegg, og vedlikeholde ferdige anlegg med grøntareal. Naturbrukslinja har også ansvaret for alle grøntområdene, veiene og plassene rundt skolen, i tillegg tar de på seg oppdrag utenfor skolen. Men de skal også lære seg alt rundt vedproduksjon. Bare i år har de fått bestillinger på over 400 småsekker med ved.

Vi rusler ut av hovedbygget og over plassen til bygget som er Naturbruks tilholdssted. Inne står det tilhengere, vedsekker og diverse verktøy til naturbruksfaget, og der finner vi også fagarbeider Reidar samt elev Martin.

-Anleggsgartner er jo et av de mest allsidige yrkene man kan tenke seg, forteller Reidar, de lærer utrolig mye forskjellig på Naturbruk. Her skal de lære seg alt fra å kjøre truck og traktor, til å operere jordfreser og felle trær. Men vi har også et mål om å lære noe om friluftsliv. Vi drar på turer der vi fisker og plukker sopp, noen ganger overnatter vi. Vi lærer om å bruke naturen til mer enn å bare høste fra den.

Naturbruks gapahuk. Foto: Hilde Ingeborg Myhre.

Målet etter to år på skolen er som på de andre linjene: En opplæringskontrakt i en bedrift. Elevene Frank og Martin trives på linja. De er førsteklassinger begge to.

-Jeg er utplassert på en gård i Rokke en gang i uka, forteller Frank, for jeg vil bli landbruksavløser. I tillegg får jeg jo grunnopplæring som anleggsgartner når jeg går her. Så du kan vel kalle meg en god gammaldags gårdsgutt etter at jeg er ferdig her.

-Jeg er mest her på skolen fremdeles, forteller Martin, men det blir gøy å få jobbe i praksis også.

Martin skal kanskje ut i praksis i Halden arbeid og vekst etter hvert.

Naturbruk. Foto: Hilde Ingeborg Myhre.
Naturbruk vedlikeholder skolens grøntområder. Foto: Hilde Ingeborg Myhre.

-Vi har noe vi kaller målavklaringsperiode den første tiden her på skolen, forteller Jimmy. I den perioden har elevene mulighet til å prøve ut forskjellige sider av yrket eller andre yrker. Det legges mest vekt på sosiale og arbeidsmessige mål, og elevene kvalifiserer seg til utplassering i bedrift gjennom å vise at de møter til rett tid, gir beskjeder og er greie å ha under ledelse. Men vi har ingen fast oppskrift vi følger, vi tilpasser oss veldig etter elevenes behov.

Hvordan er en dag på Naturbruk?

-Vi starter med morramøte forteller Frank, og da får vi vite hva som er planen for dagen. Vi sitter nesten ikke stille hele dagen. Vi er mye ute og holder på, og i faget friluftsliv er vi jo ute på turer. Men vi er ikke bare ute, jeg må skrive en dagsrapport hver eneste dag også.

Før de må gå til lunsj og gym vil gutta gjerne vise frem vedmaskinen.

Martin demonstrerer vedmaskinen til Naturbruk.

Ikke bare et flott, nytt bygg

Jeg rusler over plassen og inn i hovedbygget igjen. Her er det så og si tomt for folk, alle elevene har forsvunnet ned til Porsnes for å ha gym. Det er felles gym for alle hver onsdag. Plutselig er det helt stille i gangene. Men rett ved hovedinngangen sitter det en fyr på kontorplassen sin med armen i fatle.

Stein Gjesteby er utdanningsleder og sjefen for skolen. Stein er innom skolen denne onsdagen til tross for en operert skulder, han klarer ikke helt å sitte hjemme. Han bor bare to hundre meter unna, og klarer ikke å la være å stikke bortom skolen en tur for å sjekke ståa.

Elev Ramazan, lærer Hilde Ingeborg Myhre og utdanningsleder Stein Gjesteby foran kantina på Tosterødberget.

-Vi er veldig fornøyde med den nye skolen, det er blitt så flott her, sier Stein. Men det er viktig for meg at folk skjønner at det også er et flott tilbud ved denne skolen, uavhengig av de nye byggene. Mange er ikke klar over hva vi faktisk gjør her. I forbindelse med at vi åpnet det nye bygget her inviterte vi alle de nærmeste naboene til omvisning. Da viste det seg at mange ikke visste så mye om hva som egentlig foregår her.

Stein har vært utdanningsleder på Tosterødberget i tretti år, og har vært med på alle større og mindre forandringer skolen har gjennomgått siden åttitallet. Både bygningsmessig og pedagogisk.

Hvem søker seg inn her?

-Det er gjerne ungdommer som kanskje har en litt trøblete skolehistorikk og kanskje noen sosiale utfordringer. Mange har ikke funnet seg helt til rette i skolen tidligere.

For mange ungdommer kan Tosterødberget bli en ny, frisk start. Her skal elever og lærere ha et normalt, kollegialt forhold til hverandre.

På Tosterødberget er det ingen personalrom for lærerne, her skal lærere og elever omgås som på en vanlig arbeidsplass.

– Vi har ikke noe personalrom her, forteller Stein, vi har felles kantine og vi er sammen med elevene hele dagen. Vi skiller ikke mellom ansatte og elever, det skillet blir kunstig og rart for meg. Dette er bare en liten bit av det vi gjør her, men en viktig bit. Vi møter elevene i øyehøyde som vi sier, vi har gode samtaler og bygger gode relasjoner.

Tosterødberget er et konsept som tydeligvis funker.

-­Satt litt på spissen så er det noen ungdommer som opplever endring nesten idét de går inn døra her, sier Stein. Det er noe med atmosfæren, og måten elevene blir møtt på.

Stein forteller at flere av bedriftene som får praksiselever fra skolen ønsker seg elevene i fulltid.

-Både i fjor og i år har vi opplevd at bedrifter har tatt kontakt og spurt om de kan ta over elevene tidligere. Det er jo egentlig to år i skole, og to år i lære, men disse bedriftene har altså ønsket å tegne lærekontrakt med elevene etter at de har jobbet der et snaut halvår. Det er et tegn på at vi gjør noe riktig her.

På veggen på kontoret sitt har Stein Gjesteby Tosterødbergets sosiale handlingskompetanse innrammet på veggen:

Les om de andre tre avdelingene på Tosterødberget her:

Service og Samferdsel

Restaurant- og matfag

Teknikk og industriell produksjon

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer