Næringslivet inn som sponsor for allsangen?

Kulturrådsleder Johnny Nilsen lurer på om ikke næringslivet kan komme på banen og sponse Allsang på Grensen i stedet for at kommunen betaler for at arrangementet skal forbli i Halden.

Allsangdebatten har atter en gang blusset opp i Halden, og det er full kronikkalarm i HA. Nok en gang reises spørsmålet om kommunen skal fortsette å betale for at Allsang på Grensen skal arrangeres på festningen. Kulturrådsleder Johnny Nilsen synes debatten har blitt polarisert og usaklig.

-Debatten blir så svart/hvitt rundt allsangen, sier Johnny, enten er man for eller så er man i mot. Det finnes ingen gråsoner i denne debatten lenger, mange klarer ikke å se at det finnes både positive og negative sider ved det her. Det blir fort en usaklig debatt også, det grenser jo mot sjikane i visse tilfeller. Jeg skulle ønske vi var litt flinkere til å se verdien av hverandres argumenter.

Selv om Johnny personlig er usikker på om han synes det er fornuftig at kommunen betaler så mye for at vi skal ha Allsang på Grensen ser han absolutt verdien av arrangementet.

-Det er jo et flott arrangement som mange er glad i. Det ligger jo en egenverdi i det, at så mange her i byen liker arrangementet godt, og at det er god reklame for Halden. Og selv om jeg ikke er sikker på at det er den beste måten å bruke kommunens penger på så føler jeg jo ikke noe behov å sverte arrangementet i seg selv. Alle kan vel være enige om at Allsang på Grensen er et hyggelig tilskudd til byen på sommeren! Men skal kommunen betale for det?

Mange argumenterer med at Halden får mye igjen for kommunens innskudd i Allsangen.

-For meg blir det litt for utydelig hva de tre millionene kommuen gir til allsangen skal gi tilbake til oss i byen. Vi vet jo at den ene millionen kommer tilbake til byen i form av dugnadspenger, men hva med resten? Er det økt arbeidsdeltagelse? Allsangen har jo ikke produsert noe nevneverdig av arbeidsplasser.

Flere fra næringslivet i Halden har vært ute og snakket om hvordan kommunens allsangstøtte gir tilbake til byen i form av økt inntjening for det lokale næringslivet. Siden mange i Haldens næringsliv ønsker å beholde allsangen lurer Johnny på om næringslivet selv kan være med å bidra inn i Allsang på Grensen.

-Det blir litt rart for meg at skattebetalernes penger skal gå til å betale for at folk bor på hotell i byen eller spiser på restaurantene i sentrum, sier han, hvorfor skal kommunen subsidiere det lokale næringslivet med våre penger? Da tenker jeg heller at det kan være en løsning at næringslivet selv kan spytte mer inn penger i Allsangen. De ulike bedriftene kan jo selv velge hvor mye de vil bidra med, det kan jo være alt fra noen tusenlapper til de store summene.

Som leder i Halden kulturråd har Johnny vært med å forfatte kulturrådets visjoner og ønsker for fremtidens kulturhalden. Deri ligger en oppgradering av nordsiden som kulturområde, og et ønske om at byen skal ha flere kjerneområder for kultur. Både på nordsiden og sydsiden.

-Hvis vi skal kalle oss arrangementbyen må vi begynne å tenke mer på hvordan vi kan gjøre sentrum attraktivt for turister, sier Johnny. Jeg vet at det er litt som å banne i kjerka, men Halden er mer enn bare Fredriksten festning. Og skal vi ha et levende kulturliv må vi investere penger i ung kultur, produksjonslokaler, kulturskolen og det som trengs for å bygge opp et kulturmiljø som er liv laga.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer