Nå skal Samfundet utredes

I slutten av august tok Halden kulturråd ved Morten Andre Berger et initiativ ovenfor kommunen for å få Samfundet på sakskartet igjen. Nå ber politikerne om en utredning. 

I en lengre periode har en gruppe med utspring fra Halden kulturråd jobbet med å realisere planer for et kulturhus i Samfundet. I slutten av august sendte de en henvendelse til kommunen der de beskrev tanker og ideer.
– Byen, foreningslivet – og ikke minst Kulturkvartalet trenger virkelig liv i bygget igjen. Nå er arbeidet med å få overtatt bygget kommet så langt som «vi vanlige» kan komme. Nå må vi forsøke å få det opp på politisk nivå, slik at den unike sjansen ikke går fra oss, sa Berger den gangen.

Denne uken har politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur hatt møte og de foreslo selv å sette saken på sakskartet.
Resultatet ble at de takker ja til å være med på en befaring i Arbeidersamfundet med forbehold om at befaringen blir avklart med eier først. Det er Vestengveien Eiendom som eier Samfundet.
I tillegg vedtok de at Rådmannen skal gå i dialog med eier av bygget og Halden kulturråd for å utrede modeller for hvordan Samfundet kan benyttes som kulturarena igjen og hva dette vil koste kommunen.

På kandusi.no sin facebookside ligger det en bildeserie fra Samfundet. 
Bildene er tatt av Nina Røsnæs. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer