– Nå må det fattes et forpliktende vedtak

At Halden har behov for en ny idrettshall er ingen nyhet. Men hvorfor tar det så lang tid? Og hva skjer med eliteserieklubbene i håndball som trenger lovnad om hall for å få lisens? Hvorfor står ikke ny idrettshall på prioritert liste i høringsutkastet for Kommunedelplan for fysisk aktivitet?
Toppbilde: Halden arkitektkontor. 

Spørsmålene er mange i saken om ny idrettshall i Halden. Svarene er antagelig færre.
Vi har spurt Idrettsrådet, ordføreren og de politiske partiene i Halden om hva som skjer.

I forslaget til Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden er det satt opp en liste over prioriterte anlegg og uprioriterte anlegg.
På den prioriterte listen står Halden Roklubb oppførte med de tre første punktene; oppgradering av garderober, treningshall og tiltak innen tilkomst og inneklima. Deretter står det en rekke tiltak fra blant annet Halden skytterlag, rehabilitering og utvidelse av Tistedalshallen, Berg IL, flomlys på Halden stadion, renovering av Prestebakke stadion og rehabilitering av trimrom/toaletter på Høiåshytta.

Halden Idrettsråd har reagert kraftig på at ikke ny hall på Os står på listen.
I sitt innspill til høringsutkastet skriver de:
” Os-hallen må prioriteres fremfor andre idrettsanlegg i perioden og ikke komme som uprioriterte anlegg etter 2020.
Utbygging av hall på Os er vedtatt utredet av kommunestyret og bør således ha en første prioritet i Prioritert handlingsplan 2017 – 2020. ”

Jan Wiig, leder i Idrettsrådet, forteller at prosjektgruppen som jobber med planene for ny hall på Os kommer med et konkret forslag.
– Hallen blir på omtrent 5000 kvadratmeter, med 2 håndballbaner og en basishall i tillegg. Østfold Idrettskrets er positive, Østfold Fylkeskommune er positive til at videregående skole kan bruke hallen på dagtid og vi oppfatter at politikerne i Halden er positive. Nå må det fattes et forpliktende vedtak i kommunen før sommeren, for at ballen skal begynne å rulle på ordentlig. Da kommer vi også i gang med prosessen med å søke tippemidler, forklarer han.
– Det er særlig viktig med et forpliktende vedtak, så vi kan vise Håndballforbundet at det blir hall slik at byens eliteserieklubber får lisens. Vi kan ikke flytte håndballkampene ut av byen, det blir ødeleggende for håndballens utvikling i Halden.

Han presiserer også at utbyggingen av hall på Os er viktig for barn og unge i Halden.
– Østfold er på nest siste plass av landet fylker når det gjelder idrettsanlegg, og Halden er på jumboplass blant bykommunene i Østfold. Hallkapasiteten her i byen er sprengt, mange utøvere sliter med for lite og for dårlige treningstider. Nå må vi ta et felles løft!

12386589_10153318512800872_1725767368_n

Ordfører Thor Edquist mener at Håndballforbundet har forståelse for at kommunen ikke kan fatte et vedtak om bygging av hall nå.
– Men vi må gi signaler om at Halden kommune vil prioritere dette, og det vil bli gjort. Da jeg hadde møtet med Håndballforbundet i fjor, som munnet ut i dispensasjon ut sesongen, fikk de også en god gjennomgang av Haldens økonomiske situasjon. Halden vil ikke få lån til et prosjekt som øker kommunens utgifter. Derfor er et samarbeid med Østfold fylke avgjørende for å kunne realisere en hall på Os, i den perioden vi har igjen på Robek-listen, forteller Edquist.
Han forteller at ny hall på Os også kommer inn i Kommunedelplanen for Fysisk aktivitet.
– Prosjektet er prioritert på 1.plass på den reviderte handlingsplanen. Men realisering krever en samarbeidsavtale med fylket, og deretter et endelig vedtak i Kommunestyret som må godkjennes av Fylkesmannen.

Skjermbilde 2016-04-14 kl. 13.45.03
Forslag til nytt oppvekstsenter på Os. Kilde: SG Arkitekter 

Geir Helge Sandsmark i Venstre mener at løsningen på kort sikt er å låne hjemmebane hos nabokommunene.
– Noe av årsaken til foreløpig lav prioritering av Os-hallen er at prosjektet er lite konkret i omfang og kostnader. Når prosjektet blir konkretisert vil vi i Venstre bidra til at hallen blir prioritert så høyt som realistiske tidsplaner og økonomi tillater.

Arve Sigmundstad i Arbeiderpartiet er opptatt av å få etablert Os Oppvekstsenter, som inkluderer ny hall.
– Fra vår side er dette et av de prioriterte prosjektene denne perioden, og vi vil være en pådriver for dette. Dette prosjektet er bra for Haldenskolen, for idretten, og for sentrumsutviklingen, sier han.

Vibeke Julsrud i Miljøpartiet de Grønne ønsker en løsning med Tistedalshallen inntil ny hall på Os er realisert.
– Utbygging på Os er høyt på vår prioriteringsliste.

Dagfinn Stærk i KrF ønsker ikke å prioritere ny hall.
– Her er det andre og mer direkte lovpålagte oppgaver i lokalsamfunnet vi prioriterer. Lar det seg gjøre å få til en idrettshall som kan tilfredsstille håndballforbundets krav, er det veldig fint, men vi tenker altså ikke å prioritere noe særlig med midler for at det skal skje.

Fritjof Dahlen i SV er klar for å fatte vedtak om å bygge ny hall på Os.
– Men så lenge ikke ordfører eller flertallspartiene prioriterer denne saken, kommer vi heller ikke videre, sier han.
Han er også opptatt av at andre vedtatte og prioriterte prosjekter innen kultur og idrett må videreføres, selv om det skal bygges ny hall på Os.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer