– Nå er næringslivet på banen!

– Dobbeltspor mellom Gøteborg og Oslo er på sikt det eneste tiltaket som virkelig kan monne for å endre situasjonen for å få mer gods på bane. Nå begynner næringslivet og Sverige å våkne, sier fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen.
Foto: CargoNet

– Om få år vil E6 være full, så da vil det tvinge seg frem som en løsning.Tungtrafikken over grensa ved Svinesund økte med 5,5 prosent i fjor. Nå kommer det nesten to tunge kjøretøy i minuttet gjennom hele døgnet inn til Norge. Nå må denne trenden snus. Det er på tide å gjøre alvor av å få mer gods over på sjø og bane, og da må alle kluter settes til for dobbeltspor til Göteborg, sier fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen.

Jacobsen var nylig på møte i Göteborg i regi av Veidekke, der grensekryssing og samferdsel var blant temaene. Hun har tidligere vært i den svenske Riksdagen og framført det samme budskapet sammen med Ann-Sofie Hermansson (S), ordfører i Göteborg.

– Jeg tror dette har vært en vekker. Nå våkner både næringslivet og svenskene. Mange har nok ikke vært klar over at Svinesund er Nordens viktigste grensepassering, både for pendlere og gods, og at Norge er Sveriges desidert største handelspartner. Nå er næringslivet på banen, og det er enighet om at dobbelspor til Göteborg nordfra må på plass så fort som mulig for å utvikle en helhetlig region, sier Siv Jacobsen.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Østfold fylkeskommune sine nettsider. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer