Musikk, mat og kunst i Svenskegata

Lørdag kveld inviterer Birkeland og Kvernbråten deg til en innvielse av sin nye kreasjon med folkefest i gaten. Det vil serveres suppe og musikalske innslag av Norsk Asiatisk Musikk & Kulturforening og Augmented fields.

Til utstillingen «Øvelser i tilpasning» har Birkeland/Kvernbråten med seg flere brukte telt som vil dekonstrueres for å å rekonstrueres inn i vinduene til H.E.K.S. Sammen med materialet og arbeidsprosessen vil kunstnerene inngå som likeverdige komponenter i en performativ installasjon. Øvelser i tilpasning: telt, er både en tilpasning av teltene til rommet, men også en tilpasning av oss til et ukjent system.

Telt viser til fortellinger om flukt og fornøyelse, rekreasjon, desperasjon og midlertidighet, et behov for å komme nærmere naturen eller beskytte seg fra den. Teltene bærer på egne, for oss ukjente historier, relasjoner og minner. Når teltene tilpasses et innendørs miljø, er sporene etter opprinnelige funksjoner og former fortsatt synlig, men teltene oppfyller ikke lenger sine opprinnelige intensjoner. Birkeland og Kvernbråten sin tilpasning foreslår en fremmed fortsettelse av teltet, hva det skal beskytte mot eller bringe nærmere.

Øvelser i tilpasning: telt kan oppleves gjennom vinduene på H.E.K.S hele døgnet i perioden 21.11 – 28.11. Når prosessen er ferdig, har en tekstil teltkonstruksjon vokst frem i rommet.

Duoen Birkeland/Kvernbråten arbeider hovedsakelig med det de kaller performativ installasjon. Ved å forplikte seg til spesifikke steder og spesifikke materialer, oppstår reelle arbeidssituasjoner som ikke lenger følger sin opprinnelige hensikt. De leter etter betydninger av hverdag, arbeid og sted gjennom å utforske måter å tilpasse seg på. Nærhet til manuelle prosesser, materialer og steder står sentralt i samarbeidet, prosjektene vises gjerne i sanntid foran publikum i lange strekk.

Norsk Asiatisk Musikk & Kulturforening er et orkester med røtter både i Halden og Asia. Det er aldri godt å vite hvor mange som kommer, men de kommer til garantert til å fylle scenen.

Augmented fields er et prosjekt av Aksel Høgenhaug hvor feltopptak behandles i elektroniske apparater for å gjøre dem «greater, more numerous, larger or more intense» (merriam websters dictionary). I anledning denne utstillingen vil Augmented fields bruke feltopptak fra Karl den XII’s kjøkken i Eskevikskogen rett sør for Halden.

 

 

Kommentarer

kommentarer