– Mulig med byggestart høsten 2016

Onsdag 22.juni er det Kommunestyremøte. I forkant av møtet har alle medlemmene fått tilsendt dette skrivet fra TTIF. 

Info til kommunestyremøtet den 22 juni.
Tistedalens Turn & Idrettsforening vil informere kommunestyret om status på hallprosjektet, utvidelse av Tistedalshallen.

Alle tegninger og søknader om spillemidler er ferdige, dette sendes i disse dager til Halden kommunes kulturavdeling og til Kulturdepartementet for teknisk forhåndsgodkjenning.
Med et positivt svar fra departementet, over ferien, vil det være mulig med byggestart høsten 2016.

Norges håndball forbund har fått alle tegningene. Vi har fått positive tilbakemeldinger på planene, og at disse tilfredsstiller alle krav forbundet stiller til et anlegg for toppidrett/ elitenivå.

Økonomi
Prosjektet har en totalkostnad på kr. 48 mil. eks merverdiavgift.

Finansiering
Netto behov etter at mva. og spillemidler er fratrukket vi være på 32 mil.
Av dette kan TTIF dekke inn 8 mil. De resterende 24 mil. må komme fra kommunalt tilskudd i en eller annen form.
Her finnes det mange løsninger som kan diskuteres.
Direkte tilskudd, kommunen går inn som medeier, eller for eks. leietaker.
Den nye hall flaten vil være den eneste i kommunen som er ledig på dagtid.
Her ser vi muligheter for kommunen, som kan tilby aktivitet for mange andre grupper av byens befolkning. Dette vil igjen generere inntekter til kommunen.

Vi har vært i møter med Sparebank 1 Østfold Akershus. Prosjektet finansieres med et byggelån som må ha kommunal garanti.
TTIF ber om at det tas høyde for en slik garanti i kommunens budsjett plan.

Drift
Mange er redde for driftsutgiftene i et slikt anlegg, TTIF har 25 år erfaring med drift av idrettshall. Det vi må gjøre når hallen er ferdig (2017) er å ansette en person i full stilling. Til dette, og den ordinære driften er vi avhengige av et årlig tilskudd fra kommunen på kr. 1,2 mil.
Driftsutgiftene er beregnet til 3,2 mil. pr. år.

TTIF mener dette prosjekter tilfredsstiller all ønsker kommunestyret la i mandatet til den politisk oppnevnte hall gruppa.
Bredde og toppidrett, Halden samfunnets behov for utvikling i et kort, mellom og langsiktig behov. Vi mener prosjektet er gjennomførbart innenfor

Halden kommunes økonomiske situasjon.
Når det gjelder den oppnevnte hall gruppa, og dens mandat, synes vi det er merkelig at ingen representanter fra denne, har kontaktet oss i forbindelse med arbeidet de gjør.

Mvh
Tron Grandal
leder
TTIF

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer