Moderniserer amerikanske kontrollrom

Det amerikanske Energidepartementet, U.S. Department of Energy, har sammen med forskningsinstitusjonen Idaho National Labs (INL) og flere kjernekraftselskaper startet opp et omfattende program for å modernisere amerikanske kjernekraftverk. I denne forbindelsen har INL kontaktet IFE for å delta i studiene ved INLs kontrollromsimulator. Formålet er å utvikle og teste kontrollromkonsept og -verktøy, og til å måle fordeler og identifisere potensielle ulemper ved disse.
Toppbilde: Idaho National Labs (INL) sitt Human System Simulation laboratorium under testingen av IFEs «eye tracking» system (registrering av øyebevegelser). Utstyret i forgrunnen er posisjonssporingskameraer.

Dette samarbeidet markerer det første, større engasjementet av IFEs MTO-sektor i det amerikanske moderniseringsprogrammet. Under INL-kontrakten skal IFE levere tre produkter, herunder UNID (Universal Information Display system), MITTS (Micro-Task Testing and Training System), og SYNOPTICON, IFEs automatiske «eye tracking» system som registrerer øyebevegelser. Videre skal IFE også støtte INL gjennom scenariodesign og oversiktsskjermer.

Tre forskere fra avdelingen Industripsykologi besøkte INL i juli for å teste systemene og utvikle scenarioer. Høydepunktet på besøket var fullskalatesten av IFE-verktøyet SYNOPTICON. Ved å bruke SYNOPTICONs innovative modelleringstilnærming kunne forskerne i løpet av kun tre timer lage en 3D modell av simulatorens 49 monitorer, med en nøyaktighet ned til 1mm.

Ved å bruke mobile øyebevegelsesbriller og et system for posisjonssporing, kunne IFEs forskere demonstrere hvordan de kan spore en operatørs øyebevegelser automatisk og i sanntid, og ta disse dataene inn i 3D modellen.  SYNOPTICON er per i dag det eneste systemet som kan tilby denne tjenesten.

image_large
SYNOPTICON kombinerer data fra øyebevegelsesbriller og posisjonsdata fra reflektive markører som sitter på brillene. Dette gjør at brillene automatisk måler hvordan øynene beveger seg og hva en operatør ser på skjermene foran seg.

Artikkelen ble publisert på IFE sine nettsider 10.august. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer