Misforståelser om Os skole

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Ap.

Formannskapet har ikke vedtatt å rive Os skole, nettopp dette poengterte jeg tydelig også i formannskapet hvor jeg slo fast at; Dette er et vedtak for å få frem fakta, ikke et vedtak om å rive Os skole.  

Fra vår side har vi vært opptatt av å få en helhetlig planlegging som gjør at vi kan planlegge et nytt oppvekstsenter i sentrum som skal stå i nye hundre år.

Skole, idrettshall, svømmehall og bibliotek. Familiens hus, fritidsklubb – kanskje også frivilligsentralen kan spille en rolle. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan et slikt prosjekt kan utvikles, ikke minst med tanke på at også Storsenteret, den gamle Esso-tomten og parkeringsplassen nå kan tas med inn i planleggingen.

Det er ikke tvil om at dette prosjektet vil bidra til å sette fart i nordsiden av byen, det vil helt åpenbart bli et løft for idretten – men viktigst av alt, dette vil gi en bedre skolehverdag for barna våre. Det fortjener de.

Fra dag én har Arbeiderpartiet slått fast at vi må ha en helhetlig planlegging av dette store byutviklingsprosjektet. Det betyr ikke at alt skal bygges på samme dag, men når vi planlegger og prosjekterer et så stort prosjekt, må vi se helheten og planlegge for fremtiden.

I første omgang var vi nærmest alene om å mene dette. Vi møtte motbør fra det politiske flertallet i Halden. Nå har flertallet snudd, og vi er på vei mot en helhetlig planlegging av området. Det er bra, sammen kan vi bygge morgendagens oppvekstsenter, en skole som skal stå i nye hundre år – og en etterlengtet storstue for haldenidretten.

Vi har foreslått at man i planleggingen både må vise hvordan prosjektet kan utvikles ved at det gamle skolebygget inkluderes i prosjektet, og hvordan prosjektet kan løses om det gamle skolebygget rives. Samtidig er det viktig for oss å få frem tallmaterialet som forteller oss hva det vil koste å inkludere det gamle skolebygget i prosjektet, og hva det vil koste om skolebygget ikke inkluderes i prosjektet. For selvsagt er også pris en faktor som må vurderes.

Det viktigste er likevel at vi gjør dette til et godt sted å være for barna våre, og at vi utvikler prosjektet i fellesskap. For min egen del har jeg jobbet med dette prosjektet siden 2012 da jeg var FAU leder på Os skole, dette var et av våre viktigste valgløfter i 2015 – nå skal prosjektet straks realiseres.

Det er en seier for Halden, men bare om vi evner å sette barna og deres behov i sentrum for prosjektet.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Arbeiderpartiet

Foto: Hans Petter Wille.

Kommentarer

kommentarer