Millionsluket Allsang

Leserinnlegg fra Arve Sigmundstad. Foto: Hans Petter Wille.

La meg innledningsvis slå fast at Allsang på grensen har vært et viktig sommer- og kulturarrangement i Halden. Det har åpenbart bidratt til gode stemningsbilder fra sommerbyen vår, og vi har fått vist frem festningen på riksdekkende TV.

Så langt har Halden kommune betalt anslagsvis 50-60 millioner kroner for denne eksponeringen, samtidig som det lokale næringslivet har bidratt med ytterligere millioner i sponsormidler. Nå vil de borgerlige partiene i Halden forlenge satsingen enda en gang, og foreslår å bruke nærmere 10 millioner av fellesskapets midler til å sponse et av TV2 sine flaggskip i sommerhalvåret.

Vi mener det var riktig å bidra med risikokapital da arrangementet startet opp, men nå må TV2 stå på egne bein. Dette er et helkommersielt programkonsept, eid og drevet av et internasjonalt milliardkonsern. Det er etter vår oppfatning umulig å forsvare å bruke millioner av kommunale kroner hvert år for å subsidiere dette arrangementet, og samtidig se at vår lokale kultur og frivillighet strupes og sultefores.

Det er på tide å spørre seg hva man kunne ha fått for disse pengene om man hadde brukt dem på en annen måte. De 50-60 millionene som så langt er brukt til å subsidiere et TV program hos TV2, kunne de ha blitt brukt på en annen måte – og på den måten bidratt til flere arbeidsplasser i Halden? Ved å bruke 50-60 millioner på omdømmebygging, hva kunne vi da ha fått om vi hadde brukt pengene på en annen måte enn å sponse et TV program hos TV2?

Ved å bruke 50-60 millioner på å styrke den lokale frivilligheten og det lokale kulturlivet, hvordan ville frivilligheten og kulturlivet i Halden da sett ut?

Ved å bruke 10 millioner de neste tre årene på det lokale kulturlivet, lokale grundere og vår lokale frivillighet, hva kan vi da få av merkevarebygging, nye arbeidsplasser – eller nye kulturopplevelser?

Hvordan kan de borgerlige partiene i Halden være sikre på at å sponse et kommersielt programkonsept hos TV2 er den beste måten å bruke kommunale midler?

Det er også på sin plass å stille spørsmål ved hvordan alle disse millionene bidrar til å løfte eller utvikle det lokale kulturlivet. Har TV sendingene vært en viktig arena for å løfte frem lokale kulturpersonligheter? Har TV sendingene bidratt til nye arbeidsplasser i Halden, og har TV bildene bidratt til befolkningsvekst? Eller tar TV2 så stor plass, at de heller bidrar til å kvele det lokale kulturlivet?

Men de to viktigste spørsmålene er likevel, har vi råd til å bruke tre millioner i året på denne måten? Om svaret på dette spørsmålet er ja, da må neste spørsmål være – er det gjennom TV2 vi best når våre politiske målsettinger om et pulserende kulturliv, merkevarebygging, bedriftsetableringer og nye arbeidsplasser?

Mitt svar er at disse millionene både kunne og burde vi ha brukt på en klokere måte, men jeg er åpen for innspill. Jeg tillater meg derfor å utfordre leserne, kunne disse millionene blitt brukt på noe annet, som hadde gitt oss noe mer, eller noe annet enn hva TV2 gir oss?

Arve Sigmundstad
Gruppeleder
Arbeiderpartiet

Les også:

-Allsang: Det stikk motsatte av millionsluk

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer