Millioner til tre ny utviklingsprosjekter i Svinesundsregionen

EU-programmet Interreg Sverige-Norge godkjente torsdag tre nye utviklingsprosjekter i grenseregionen. Prosjektene handler om turisme, blå og grønn tilvekst, og har en en økonomisk ramme på 2,3 millioner euro.
Foto: Nina Røsnæs

De tre prosjektene – «Grensen som attraksjon – grenseløse muligheter for virksomheter innen turisme/ reiseliv», «Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2» og «Grønn Tilvekst Tre – en grenseregion som vokser på trær» ble godkjent torsdag, og har samlede, økonomiske rammer på 2,3 millioner euro.

– Dette er nok et bidrag til å styrke våre relasjoner på tvers av grensen. Dette er prosjekter vi har stor tro på og som på sikt vil gangne alle kommunene i grenseregionen, sier Linda Marie Engsmyr, leder av  Svinesundskommiteen.
En fellesnevner for de tre prosjektene er sterk tro på grenseregionen som et grønt og bærekraftig vekstområde.
– Det ligger et stort potensial i grenseregionen som må realiseres ytterligere. Da må rammene være der, og det må være prosjekter som gir merverdi. De tre prosjektene som ble godkjent er viktige for Østfolds og grenseregionens satsing på bioøkonomi, og med støtte fra Interreg kan vi forsterke vårt arbeid for bærekraftig utvikling i regionen. Vi ser fram til fortsettelsen, sier næringssjef Anne Wold i Østfold fylkeskommune.

Om projektene:

Projektet «Grensen som attraksjon – grenseløse muligheter for virksomheter innen turisme/ reiseliv» fokuserer på besøksnæringen og skal styrke smarbeidet over grensen. Målet med prosjektet å bidra til å skape nye, langsiktige og grenseoverskridende samarbeidsavtaler mellom bedrifter og nye grenseregionale produkter. Svinesundskommiteen og Visit Østfold er prosjekteiere, og samarbeider med Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, kommuner, turistorganisasjoner og bedrifter.

Prosjektet ”Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2” handler om å skape de riktige forutsetningene for å styrke den blå tilveksten i grenseregionen. Dette skal skje gjennom en strategisk og bærekraftig kystsone og kystsoneplanlegging, og bidra til en langsiktig bransjeutvikling innen marine og maritime næringer, særlig innen sjømat. Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere, og samarbeider med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland og Fredrikstad kommune.

Prosjektet og «Grønn Tilvekst Tre – en grenseregion som vokser på trær» har til hensikt å øke bruken av tre i bygg og nye. Projektet kommer att utnytte de offentlige aktørenes rolle som forbilder og bestillere. Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere, og samarbeider med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Innovatum, Trebruk, Smart innovation og Stenebyskolan.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer