Millioner skal spares i SFO

I Halden-skolen er det mange elever som benytter seg av Skolefritidsordning (SFO). Nå vil kommunen revidere vedtektene og det skal spares inn flere millioner.
Foto: Hjortsberg SFO

Tidlig i august sendte kommunen ut et brev om revidering av vedtekter for SFO. I all hovedsak benyttes SFO av elever på 1.- 4. Årstrinn og den er åpen før og etter skoletid.
I forslaget til reviderte vedtekter er det flere endringer.

Til nå har det vært mulig å søke om tre forskjellige typer plasser; hel plass, 75 % plass og halv plass. Hel plass er fra kl. 07 til kl. 16.30, og koster 2475,- pr. måned. I tillegg kommer 200,- som må betales for mat, melk og frukt.
Rådmannen ønsker ikke å øke prisene for SFO, men foreslår å kutte halv plass som et alternativ.

Med dagens vedtekter er bemanningen på SFO fastsatt til 15 barn pr. voksen. I saksutredningen skriver Rådmannen at bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger.
– Som grunnlag for vurderingen av bemanningen skal rektor/enhetsleder i hovedsak legge til grunn en voksen pr. 18 hele plasser, står det i utredningen.

Et av områdene som har hatt fokus på Halden-skolens SFO-tilbud de siste årene er mat og helse. Et av målene er at SFO skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.
I utredningen opplyses det at det i all hovedsak serveres varm mat to ganger i uken og ellers brødmat. Alle på SFO betaler 200,- i kostpenger, men dette dekker kun maten og ikke kostnadene ved at personalet forbereder og lager maten. Rådmannen påpeker at hvis man skal lage varm mat så krever det personale som kan ha det som sin oppgave og at tiden må brukes på mat i stedet for barna.
Med bakgrunn i dette konkluderer Rådmannen med at servering av varm mat i fremtiden bør gjøres unntaksvis ved for eksempel høytider eller spesielle arrangementer.

Frist for å komme med svar på høringen om vedtekter for SFO i Halden er satt til 30.september 2016.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer