Mer penger til kommunene

Halden KrF mener staten må gi mer penger til kommunene for i bedre grad å kunne følge opp samhandlingsreformens mål om overføring av behandling fra sykehus til kommune.

Sykehuset Østfold opplever at de har mange korridorpasienter på Kalnes og mener at dette skyldes at kommunene ikke godt nok følger opp sin forpliktelse om å ta imot utskrivningsklare pasienter. Men kommunene på sin side mener de får for lite midler fra staten for å kunne gi et godt nok tilbud til pasienter som på et tidlig stadium blir skrevet ut fra sykehuset.

Halden kommune har vist stor fleksibilitet og evne til raskt å ta imot pasienter som sykehuset mener er ferdig behandlet. Men når pasientene har kort liggetid på sykehuset, medfører dette omfattende og kostnadskrevende behandling i kommunen. Generelt har man derfor en utfordrende situasjon med stadig flere pasienter som blir inneliggende i påvente av langtidsplasser, noe som fører til redusert sirkulasjon av pasienter på korttidsplassene.

For at kommunene i større grad skal makte å bygge opp sine tilbud godt nok, mener Halden KrF at staten må la mer penger følge med til kommunene så de kan bedre sine tilbud.

Årsmøte Halden KrF

Dagfinn Stærk (leder)

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer