– Mens vi venter

En gruppe haldensere har satt i gang en underskriftskampanje med tittelen «Mens vi venter.» Vi gjengir kampanjeteksten i sin helhet. 

Bane NORs båndlegging av Tyska og Hollenderen, fram til minst 2024, innebærer ikke at området må ligge brakk eller gro igjen. Området vil, om deler av det ryddes, ha stor rekreasjonsverdi, særlig for dem som bor i Halden sentrum.

ET UNIKT REKREASJONSOMRÅDE I GANGAVSTAND FRA SENTRUM

Tyska og Hollenderens 75 mål kan bli et innbydende utfluktsområde for mange sentrumsbeboere og folk som følger stien fra Odde Bro til Hollenderen. Kyststien går også gjennom området, men krattskog og manglende rasteplasser gjør at Tyska og Hollenderen knapt er nevnt i brosjyrene om Kyststien.

TYSKA OG HOLLENDEREN I ET HISTORISK PERSPEKTIV

Tyska og Hollenderen har en stor historisk verdi knyttet til Haldens utvikling som en av Østfolds viktigste byer på 1600-tallet. Derfor vil det være naturlig at Rød Herregårds parkanlegg gjenforenes med Tyska og Hollenderen, nettopp for å synliggjøre byens historie.

 

BYNÆRE STRENDER

Når det hypermoderne renseanlegget i Remmendalen kommer i drift vil fjorden få betydelig bedre vannkvalitet. Bynære badeplasser i sentrum, blant annet på Sauøya, finnes ikke lenger. Gryta, den største bukta med sandstrand på Tyska og sandstrendene på Hollenderen, trenger ikke store inngrep for å bli områder som frister til utflukter med pledd og badetøy. Dit vil mange kunne dra for å tilbringe en dag på stranda, uten å bruke hverken bil eller båt.

Plan og Miljø avdelingen i kommunen har planlagt opparbeidelse av flott tursti med bryggepromenade langs Tista fra Coop Ekstra til Mølen. Vi oppfordrer Plan og Miljø til også å utarbeide «mens vi venter-planer» for opprensking med bedret tilgjengelighet i strandsonen på Tyska og Hollenderen og invitere til en storstilt innbygger-dugnad. Vi ønsker oss ikke en striglet bypark. Fugleliv og pollinerende innsekter som bor i området må ivaretas. Beboerforeninger og andre som tidligere har engasjert seg i Tyska og Hollenderen bør inviteres inn i arbeidet.

MENS VI VENTER på at Bane Nor skal «komme på banen» kan mange flere haldensere, etter oppryddingen, nyte kystnaturen på Tyska og Hollenderen. Flere folk som ønsker å meddele sitt engasjement for Tyska og Hollenderen til kommunen, kan gjøre det på Underskrift.no under overskriften «Mens vi venter».

Kommentarer

kommentarer