Mellom KOK# 1 og KOK#2 – Hvor er vi?

Kultur står på agendaen i Halden. I høst inviterte vi en samlet kulturby til KOK – Kultur og kommunikasjon. Det markerte avsparket til arbeidet med ny kulturplan for Halden. Ved avslutningen av 2021, kan det være fint å ta en oppsummering av hva som har skjedd siden det, og hva som skal skje videre.

Vi vet at kunst og kultur er en hjørnestein for en sosial og økonomisk bærekraftig by i framtiden. Det handler om produktivitet og verdiskaping innen en av de største globale næringene, kultur- og opplevelsesnæringen. Det handler om livskvalitet, innenforskap og kulturdeltakelse for innbyggerne. Det handler også om Haldens konkurranseevne om tilflyttere, arbeidsplasser og besøkende. Effektene av en sterk kunst- og kulturpolitikk er altså både store og mangfoldige, og vi vet at vi trenger mange gode hoder og hender til å forme den, og å sette den i bevegelse.

Derfor var det første vi gjorde å invitere feltet inn i arbeidet. Vi har møtt mennesker med bakgrunn fra musikk, scenekunst, museum, ung kultur, kirke, visuell kunst og arrangørnæringen. Vi skal snakke videre med aktører innen frivillig kultur, teknologi, film og spill. Vi har stilt spørsmål som:

Hvordan skal Halden være byen der talentene vokser fram, eller søker seg til? Hvordan skal vi øke verdiskapingen med kunst og kultur som utgangspunkt? Hvordan driver vi de kommunale kulturtjenestene? Hvordan engasjerer vi mennesker til deltakelse?

Kulturfeltet i byen besitter mye erfaring og kompetanse, og svarene de har gitt er svært verdifulle. Så hva sier de? Mye. Mer enn hva som kan formidles i en helhet her. Men det er noen sentrale elementer som gir både retning og optimisme.

Byen har nærmest alle fagmiljøer til stede for å produsere, formidle og distribuere kunst og kultur på et høyt kvalitativt nivå. Dessuten besitter vi markante teknologiske fagmiljøer. Dersom disse kreftene finner hverandre, og begynner å spille sammen, vil det gi oss helt andre muligheter som produksjonsby av kunst og kultur i fremtiden. Den globale utviklingen innenfor dette feltet har vært eksplosiv de siste ti årene. Det er ingen grunn til at den ikke skal være det også de neste ti. Haldens kulturelle og kreative næringer må være forberedt på dette. Vi har alle forutsetninger, og nøkkelordet er samspill.

Arenaer er grunnleggende for videre utvikling. Det handler om alt fra infrastruktur for produksjon og formidling av kunst og kultur, kommunale kulturtilbud, kulturarv til utendørs kulturarenaer. Byer som lykkes tar sin egen identitet på alvor, og definerer og konsentrerer kulturaktivitet stedlig. Fortetting av kulturaktivitet fremmer det sosiale aspektet, og det skaper impulser og samhandling. Det bidrar til læring på tvers av generasjoner og fag, og det gir et jordsmonn å vokse i. Halden har sterke stedlige kvaliteter, og en tydelig arenapolitikk vil bli en viktig del av kommunedelplanen.

Den kulturelle grunnmuren er et sentralt begrep i den norske kulturmodellen. Den har fire hjørnesteiner; bibliotek, kulturskole, fritidstilbud og kulturarenaer. Begrepet peker på at man som innbygger i Norge skal ha en god tilgang på dette, enten man er født og oppvokst i Harstad, Hamar eller Halden. For egen del mener jeg at satsinger som Den kulturelle skolesekken og spaserstokken også burde regnes med når man snakker om Den kulturelle grunnmuren. Hvordan vi skal utvikle disse tilbudene i fremtidens Halden står sentralt. Vi må lage relevante tilbud, som er tilgjengelige, attraktive og av god kvalitet. På KOK fortalte Therese Næss Diesen hvordan hun fikk tent en glød til arbeide innen kulturfeltet etter et arrangement med Den kulturelle skolesekken. Det er et godt eksempel på hvordan alt henger sammen med alt.

I planarbeidet begynner vi altså å se konturene av noen sentrale innsatsområder. For hvert av disse skal det legges så gode strategier som mulig. Det arbeidet går vi inn rett over nyttår, og i starten av februar legger vi ut et forslag til kommunedelplan for høring. Da inviterer vi til KOK nr 2, og jeg krysser de fingrene jeg har for at dette skjer live i Brygga, og ikke på en digital plattform. Vi får vente og se.

Det blir uansett et begivenhetsrikt kulturår i Halden. Skofabrikken åpner i januar. Det samme gjør Kulturhuset i Halden. Athletic Sound inntar Aladdin. Fiolinlekser skal øves på kulturskolen, Brygga skal invitere enda flere mennesker inn, og hip-hop skal produseres i Rockehuset.Folk skal lene seg tilbake i landets mest moderne kino. Den flygende hollender kommer til å runge over byen. Og igjen blir det store konserter og en Allsang i full format på festningen. La oss være stolte av alt dette, heve blikket og si at vi er hele Østfolds kulturby.

Jeg tror det beste ligger foran oss. Sammen skal vi lage den sterkest glødende kulturbyen i landet.

Ønsker dere en riktig god jul.

 

Knut Olav Brekklund Sæves

Kultursjef i Halden

Kommentarer

kommentarer