#Mee too

det som jeg trodde var
en del av arbeidslivet
som har vært en rød 
tråd
en del av kulturen det
nå
settes fokus på

negativ adferd gjelder
begge kjønn

for etisk standard
for hva som er
greit og ikke greit

ingen skal oppleve 
vold
ikke noen typer ikke
fysisk
ikke psykisk
ikke seksuell
vold

ikke noen steder
ikke hjemme
ikke i familien
ikke på jobben

ikke som frivillig i organisert virksomhet

det handler nå om menns
adferd
og særlig menn
med makt
det er nå et krav at vi skal ha 
verdig adferd alle
skal vi ha det

jeg sa fra og sa
fra det
ble jeg bare straffet for
en gang fikk jeg faktisk en
erstatning som ble
innbakt i en
kontrakt der jeg fikk
tre måneder lønn uten 
arbeidsplikt
pålagt taushetsplikt og måtte
si opp ja
jeg ble presset hardt

jeg lærte at beste 
strategi var å
ignorere
forsøke å unngå alle tenkelige
muligheter følge med hvor
fulle lederne var og
gå og legge meg
før
og låse hotellromdøra

og humor ble en viktig
strategi
"nei hva holder du på med
nå?" - nei nå tuller
du - det er meg, hallo..."

så var jeg jo glad i dem og
respekterte dem og det er 
lov å gjøre feil vi er alle
homo sapiens

jeg har vært så heldig
å ha hatt noen kloke ledere gjennom
livet som 
har lært meg uvurderlig visdom
jeg er takknemlig for
at jeg har fått være i
stab med dem
det har vært en ære på
tross

det som jeg trodde var
en del av arbeidslivet
som har vært en rød
tråd
en del av kulturen det
nå 
settes fokus på

negativ adferd gjelder
begge kjønn

en etisk standard
for hva som er
greit og ikke greit

"Ansatt i offentlig sektor"

Foto: Flickr/Stefano Corso
Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer