Med unge treblåsere i rekkene

Seks feiende flotte, unge treblåsere fra Nedre Glommaregionen har inntatt plassene i Det Norske Blåseensemble og spiller våren inn med klassiske perler.

Det Norske Blåseensemble tar unge og dedikerte utøvere av treblåseinstrumenter med seg inn i orkesterlivet og opp på scenen. Ungdommene er invitert til inspirerende møter og øvelser sammen med ensemblets musikere. Samarbeidet kulminerer med at de unge spiller i konsertene «Grieg – Mozart – Gounod» sammen med ensemblet og får en smak av det å jobbe som profesjonelle musikere.

De unge utøverne er fostret opp av fylkets korps, kulturskoler og musikklinjer. Nå tar fylkets eneste profesjonelle orkester over stafettpinnen – til stor glede for både rutinerte og unge musikanter.

– Vi tar ansvaret på alvor og anser dette som én av våre viktigste oppgaver. Vi skal være en inkluderende institusjon. I våre rekker sitter noen av landets dyktigste musikere som også finner stor glede i å være ‘lærere’ i forbindelse med prosjektet. De inspirerer og lar seg også selv inspirere av de unge, sier Thorstein Granly, direktør i Det Norske Blåseensemble.

Viktige støttespillere

Å velge et liv som profesjonell scenekunstner krever scene- og ensembletrening. De unge knytter også verdifulle kontakter på et tidlig tidspunkt når profesjonelle aktører inviterer til samarbeid. Furestiftelsen er én av de som støtter arbeid for å utvikle barn og unge menneskers forutsetninger for å uttrykke seg gjennom musikkutøvelse, og har også bidratt med uvurderlig støtte til konsertene «Grieg – Mozart – Gounod».

– Vi synes det er utrolig lærerikt og spennende, sier jentene i kor.

De unge utøverne er (i korrekt rekkefølge ift foto):

Stine Lorentzen – fagott – Sarpsborg

Ingeborg Koefoed-Jespersen – fløyte – Fredrikstad

Victoria Lauritsen – fløyte – Fredrikstad

Britt Sairanen – klarinett – Halden

Amalie Løkkeberg – klarinett – Sarpsborg

June Halvorsen – saksofon – Sarpsborg

 

Forsidefoto: Veronica Von Groningen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer