Maren forsker på mennesker og sikkerhet

Har du lurt på hva de forsker på ved Institutt for Energiteknikk i Os Allé? Tirsdag 25. april gir forsker Maren Helene Rø Eitrheim deg et innblikk i hvordan eksperimentell forskning på menneskelige faktorer kan bedre sikkerheten.
Foto: Ife.no

De siste årene har Institutt for Energiteknikk (IFE) arrangert IFE-akademiet. Det er en foredragsserie med åpne foredrag om ulike tema og førstkommende tirsdag er det forskning på menneskelige faktorer som er i fokus.

Forsker Maren Helene Rø Eitrheim jobber med dette på IFE og hun gleder seg til å dele erfaringer og kunnskap.
– Jeg er nysgjerrig på hvordan mennesker oppfatter og tolker omverdenen, hvordan vi tar beslutninger, løser problemer og samspiller med teknologien, forteller hun. På IFE har de et Halden Menneske Maskin Laboratorium (HAMMLAB) hvor de gjør kontrollerte, men samtidig virkelighetsnære eksperimenter.
– Hvordan kan operatørene i et kontrollrom oppdage at noe er unormalt eller ikke fungerer, og avverge ulykker? Hva påvirker deres evne til å løse problemer og ta riktige beslutninger? Hvordan håndterer de det uforutsette? Å kunne sette ideer ut i praksis slik vi gjør i HAMMLAB er veldig spennende, sier Maren.

Teknologien og industrien utvikler seg i rask fart og dermed også menneskenes arbeidsoppgaver. Hvordan påvirker det hvordan vi jobber?
–  I stadig flere kontrollrom er informasjonen digitalisert og operatørene jobber foran dataskjermer istedenfor å bevege seg mellom analoge veggpaneler. Det gir nye muligheter, og nye utfordringer. Hvordan påvirker dette sikkerheten? Hvordan skal vi gå frem for å vurdere og teste sikkerheten i et kontrollrom, undrer Maren og forteller at dette er utfordringer de forsker på.
– For eksempel kan vi forske på hva slags informasjon som bør inngå i en felles oversiktsskjerm for alle som jobber i kontrollrommet. Siden kan vi teste hvordan alternative oversiktsskjermer påvirker operatørenes forståelse i ulike situasjoner.

Menneskelige faktorer har forårsaket alvorlige ulykker innen transport og industri. Det finnes også mange eksempler på at mennesker har forhindret ulykker.
– I et større eksperiment i HAMMLAB studerte vi hvordan operatørene overvåket og kontrollerte et høyautomatisert anlegg. Vi forventet at operatørene kunne bli passive tilskuere og falle utenfor kontroll-loopen, men observerte derimot at operatørene tok en aktiv rolle og etterspurte mer fleksibilitet i samspillet med automatikken, forklarer hun.

Tirsdag kveld håper hun nysgjerrige og interesserte haldensere tar turen til IFE for å høre mer om hvordan eksperimentell forskning på menneskelige faktorer kan bedre sikkerheten.

Arrangementet starter kl. 18.15 og påmelding gjøres her.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer