Mange vil bidra

Halden skal i løpet av 2015 bosette 48 flyktninger. Tirsdag kveld inviterte Halden kommune, Nav og Frivilligsentralen til møte for å diskutere hvordan det kan gjøres på best mulig måte.

Det er på ingen måte noen nyhet at Halden bosetter flyktninger. Men nå er det mange flere som er opptatt av det enn tidligere, og naturlig nok flere som ønsker å bidra. I salen satt omtrent 50 interesserte som hadde mange spørsmål og ideer. Karin Oraug, konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur, var overveldet over oppmøtet.
Hun åpnet møtet med å si: – Dette er ikke akuttarbeid, dette er noe vi må jobbe med jevnt og trutt. Tusen takk for at dere viser engasjement og interesse.

Astrid Nordstrand fra NAV informerte om prosessen med bosetting av flyktninger og veien videre inn i Halden-samfunnet. Kommunen har sagt ja til å bosette 48 flyktninger i 2015 og 40 i 2016.
– Vi har også fått forespørsel fra Imdi om bosetting av flere, men det er ikke behandlet ennå, sa hun.
Nordstrand er glad for haldensernes engasjement, noe som særlig har vist seg ved at det er betraktelig flere enn tidligere som har gitt beskjed om at de har hus eller leilighet de kan leie ut til flyktninger.
– Aldri før har vi opplevd en slik pågang fra utleiere. Vi har strenge krav rundt dette og godtar ikke alle leieforhold og husleier.

Nordstrand snakket mye om behovet for at flyktningene får et samfunn å forholde seg til.
– Mange av dem blir fort ensomme, de trenger noen som kan være en venn eller en guide. Veldig mange av dem som kommer er enslige unge menn.

1bilde

Kåre Tangen fra Halden Røde Kors informerte de fremmøtte om at de har hatt innsamlinger av klær og utstyr.
– Vi har fått inn fantastisk mye, så nå må ting fordeles før vi eventuelt kan ta imot mer, sa han. Før jul vil Røde Kors arrangere kurs for nye flyktningguider, og det viste mange interesse for.
– Flyktningguidene kan spille en viktig rolle for de som kommer. Vi er avhengig av alle som kan bidra med noe, også de som ikke er i etablerte organisasjoner.

2bilde

Wenche Erichsen i Halden frivilligsentral informerte kort om noen av tiltakene som er i gang allerede som leksehjelper og språkkafeer. Hun fortalte om innsamlinger som kommer og behov som er meldt inn.
– Vi trenger hele tiden flere frivillige, så folk kan gjerne ta kontakt. Håpet mitt er at vi skal se på alle nyankomne som en ressurs. Vi må alle ha noe å gjøre, og noen å gjøre det sammen med, sa hun.

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer