– Mange vet lite om Østfold

En ny undersøkelse som måler omdømmet til Østfold, viser at mange utenfor fylket vet lite om næringsliv og vekstmulighetene her. Nå starter arbeidet med å tette kunnskapshullene.
Foto: Nina Røsnæs

Tror du at folk utenfor Østfold forbinder fylket vårt med dialekten? Tro om igjen.

Det er ikke først og fremst ord som «bilær» og «båtær» folk utenfor fylket tenker på når de hører om Østfold.  Det viser en undersøkelse kommunikasjonsbyrået Apeland har gjort på vegne av Næringsriket Østfold. Bakgrunnen for undersøkelsen er et pågående prosjekt, i regi av Næringsriket Østfold, som skal markedsføre Østfolds som næringsregion.
– Dette med dialekt er noe østfoldingene er opptatt av selv, sier prosjektleder Miriam Gressli Edvardsen i Apeland.

Forbindes med byer og svenskehandel
Til sammen er 1000 personer fra fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Oslo intervjuet. I tillegg er over 600 mennesker i Østfold plukket ut til et såkalt ”nærbilde” hvor vårt eget syn på fylket blir målt.

Undersøkelsen viser altså at innbyggerne i de fem fylkene i stor grad forbinder Østfold med geografi – med byene i fylket, Sverige, grense-/svenskehandel og til en viss grad begrepet «Harry».

En god nyhet er at det generelle inntrykket av Østfold ikke skiller seg nevneverdig fra synet på Buskerud og Vestfold. Svarene er relativt like på tvers av de tre fylkene. Men undersøkelsen viser altså videre at østfoldinger tror vi forbindes med dialekten vår, mens det i svarene fra respondenter fra de fire øvrige fylkene ikke er noe som tyder på dette.

Heller ikke det såkalte Raymon-stempelet er noe folk utenfor fylket forbinder med Østfold, selv om østfoldingene tror dette er tilfellet, viser Apelands undersøkelse.

Roy Freddy Andersen er leder for prosjektet som skal styrke markedsføringen av Østfold som næringsregion.
–Nå er tiden inne for å snakke mer om mulighetene og næringslivet i Østfold – og å vise frem de mange gode eksemplene og historiene fra fylket vårt. Vi har en god mulighet til å kapre en langt sterkere posisjon, å bli mer synlig og på sikt sørge for at folk får enda flere positive assosiasjoner når de hører navnet Østfold, mener Andersen.

Øvrige hovedfunn
Dette er noen av øvrige funn i undersøkelsen:

  • Av bransjer og bedrifter forbindes Østfold med Borregaard, treforedling, jordbruk, papirfabrikk/-industri og industri generelt.
  • Ved vurdering av om det finnes moderne og innovative bedrifter og næringslivets potensiale for fremtidig vekst vurderes Østfold, Vestfold og Buskerud omtrent likt.
  • Undersøkelsen blant de spurte i Østfold viser at elever/studenter generelt er mindre positive og mer negative til eget fylke enn det næringslivsleder og politikere er.
  • Fylkets oppfattes å ha få innovative bedrifter og få spennende arbeidsplasser.
  • Under 10 prosent av de spurte i Østfold mener kommuner og offentlige etater i fylket er flinke til å tilrettelegge for næringsvirksomhet. Et stort flertall av østfoldingene mener også at kommuner og byer i Østfold ikke er flinke nok til å samarbeide med hverandre.
  • De unge tiltrekkes ikke av næringslivet i fylket og ser få spennende jobbmuligheter.

Dette siste punktet mener Roald Gulbrandsen i NHO Østfold er viktig å ha med seg videre i arbeidet med å bedre oppfatningene av Østfold. Han er med i styringsgruppen i prosjektet.
– Det at de unge ikke ser Østfold som et sted med gode og spennende arbeidsplasser er alvorlig. Her har vi en utfordring alle vi som ønsker å styrke næringslivet i Østfold må ta innover oss. Dessuten er det for mange som vet for lite om næringslivet i Østfold og som ikke ser sammenhengen mellom verdiskapning og velstand. Det gir oss mange muligheter til å markedsføre Østfold bedre fremover, mener Gulbrandsen.

Miriam Gressli Edvardsen i Apeland understreker at det er mange av respondentene som ikke har hatt en mening, eller gitt uttrykk for at de vet for lite, om Østfold.
– Her ligger det med andre ord et stort potensiale for de som skal fortelle historien om, og dele kunnskap om, fylket, sier hun.

Pressemelding fra Østfold fylkeskommune.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer