Mange trenger Gatejuristen

Kirkens Bymisjon i Halden har et bredt tilbud til flere grupper. Den første tirsdagen hver måned får de besøk av Gatejuristen.

Gatejuristen er et frittstående tilbud som samarbeider med Kirkens Bymisjon. Det er et tilbud til de som har eller har hatt et rusproblem og som ønsker tilgang på gratis rettshjelp.
– Vi vil begynne med en samtale der vi kartlegger ditt behov for juridisk bistand og hvor vi sammen legger en plan for oppfølging av saken videre, forklarer de.

I Halden holder de til i Kirkens Bymisjon sine lokaler den første tirsdagen hver måned fra kl. 16.30 til 17.30. Ordningen drives av frivillige jurister, advokater og jusstudenter. I Halden er det det Hans Christian Wang og Ole Richard Holm-Olsen som er representanter.

Ordningen startet opp for 12 år siden og tilbudet finnes i 14 byer med over 150 frivillige. I Halden har de drevet i drøyt ett år.
– Mange sårbare personer har store problemer med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Selv i velferdsstaten Norge er det mennesker som lever uten tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp. Dette ser Gatejuristen på nært hold daglig. Årlig behandler Gatejuristen nærmere 3000 saker i Norge og bidrar til bedre levekår for mange av samfunnets mest sårbare.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer