Mange søker kommunen om penger

3.februar skal Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur behandle alle innkomne søknader om tildeling av kulturmidler. Det er kommet inn totalt 42 søknader, og spennvidden er stor på hva slags arrangementer og tiltak det søkes om midler til. 

 På søkerlisten finner vi flere gjengangere som Veslefrikk, Tonehjulet Kräftpest, Østfoldmuseene, Juleselskapet og Handel i Halden.
Men det er også flere nye prosjekter som lag, foreninger og enkeltpersoner trenger midler til. En av dem er ”Tusen ord teater”. Teatergruppen er under etablering og søker om å få sette opp forestillingen ”Brevet”. De skriver selv i søknaden at de ”sikter mot å bli en arena rettet mot barn og unge som skal produsere kunstopplevelser av høy kvalitet med base i Halden”. Forestillingen er for barn og unge, og planlagt premieredato er 13.april i Black Box.

12374759_1231442596872153_4273045962448804922_o
Et gammelt postkort fra Halden som viser et utsnitt av stedene Foreningen Norden skal ha fokus på.

Et annet prosjekt er vandreteater med Foreningen Norden. De skal avholde foreningens landsmøte i Halden i 2016 og vil bruke vandreteater for å vise frem bydelen Sørhalden. I prosjektbeskrivelsen skriver de at spillet vil bestå av fire tablåer knyttet til årstallene 1836, 1875, 1911 og 1999. Erling H. Günter skal skrive spillet som starter på Stangs plass og avsluttes på Huitfeldts plass.

Det er flere av søknadene som har fokus på musikalske prosjekter, et av dem er med Dag Brandth og Eva Stømner. I 2016 ville Erik Bye fylt 90 år, og det ønsker de å markere med en forestilling i Fredrikshald teater. De skriver i beskrivelsen at de ”ønsker å portrettere en spennende og høyt verdsatt kulturpersonlighet, i form av berettelser, dikt og musikk.

I tillegg er det flere av byens band som har søkt om tilskudd til å gi ut plate; Onkel Tuka, The Paws og The Salmon Smokers.

I møtet 3.februar skal politikerne bestemme seg for hvor mye den enkelte søker skal få innvilget.
Her er listen over søkerne og hva rådmannen innstiller:
Ida Teaterlag. Rådmannens innstilling: 41 000,-
Veslefrikk. Rådmannens innstilling: 20 000,-
Foreningen Norden. Rådmannens innstilling: 10 000,-
Dina Billington. Rådmannens innstilling: 0,- (Men får redusert leie i Brygga kultursal)
Tistedalen Musikforening. Rådmannens innstilling: (Men får redusert leie i Brygga kultursal)
Onkel Tuka. Rådmannens innstilling: 10 000,-
Tusen ord teater. Rådmannens innstilling: 35 000,-
Halden båtforening. Rådmannens innstilling: Søknaden avslås.
Halden kunstforening. Rådmannens innstilling: 10 000,-
Halden litteraturforening. Rådmannens innstilling: 15 000,-
Fredriksten kulturproduksjoner. Rådmannens innstilling: 67 500,-
Billig lykke booking. Rådmannens innstilling: 12 000,-
Haldenkirken. Rådmannens innstilling: Søknaden avslås.
Studio S16. Rådmannens innstilling: 8000,-
The Paws. Rådmannens innstilling: 5000,- og gratis leie av studio
Supersøndag. Rådmannens innstilling: 30 000,-
Tonehjulet Kräftpest. Rådmannens innstilling: 5000,- og gratis leie av studio
Halden street og cruising club. Rådmannens innstilling: 15 000,-
Fortidsminneforeningen. Rådmannens innstilling: 25 000,-
Handel i Halden. Rådmannens innstilling: 60 000,-
Stiftelsen Halden fengelsmuseum. Rådmannens innstilling: 25 000,-
Dag Brandth. Rådmannens innstilling: 40 000,-
The Salmon Smokers. Rådmannens innstilling: 10 000,-
The Coconut Experience/The Salmon Smokers. Rådmannens innstilling: 10 000,-
Østfoldmuseene. Rådmannens innstilling: 30 000,-
Kornsjø og omegn velforening. Rådmannens innstilling: 15 000,-
Kornsjø og omegn velforening. Rådmannens innstilling: 10 000,-
Juleselskapet. Rådmannens innstilling: 35 000,-

Kommunens reglement fungerer slik at søknader om under 25 000,- i støtte behandles uten politisk behandling.
Dette gjelder disse:
Thorkild Lindskog/Haldentalentet. Administrasjonens innstilling: 10 000,-
Nicholas Hughes. Administrasjonens innstilling: 7000,-
Nicholas Hughes. Administrasjonens innstilling: Søknaden innvilges ikke.
Idd og Enningdalen Historielag. Administrasjonens innstilling: 5000,-
Kultursommerskole. Administrasjonens innstilling: 7000,-
Regionkorps øst. Administrasjonens innstilling: 2500,-
Tone Fredén/”Mitt Fredriksten”. Administrasjonens innstilling: 5 000,-
NYmusikk Østfold. Administrasjonens innstilling: Søknaden innvilges ikke.
Never too late. Administrasjonens innstilling: 5000,-
Eritrean youth Norway. Administrasjonens innstilling: Søknaden innvilges ikke.
Eirik Haug Stømner. Administrasjonens innstilling: 5000,-
Sørhaldens venner. Administrasjonens innstilling: Søknaden innvilges ikke
Sørhaldens venner. Administrasjonens innstilling: 5000,-

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer