Månedens bok

Månedens bok i desember er den historiske romanen Det vokser et tre i Mostamägg av Britt Karin Larsen. Boken er anbefalt av bibliotekar ved Halden bibliotek, Elizabeth Arendt.

-Jeg ble veldig betatt av Britt Karin Larsens bøker da jeg først begynte å lese dem, forteller Elizabeth. De første bøkene jeg leste av henne var en trilogi om tatere som hun skrev på slutten av nittitallet. Hun skriver ofte om temaer som rasisme, toleranse og kulturelt mangfold. Den boken jeg vil trekke frem i dag er den første i en bokserie om livet på Finnskogen; Det vokser et tre i Mostamägg.

Bokserien om Finnskogen tar for seg skogfinnene, som levde et tøft og strabasiøst liv i skogene i Hedmark. Når handlingen starter befinner vi oss på slutten av 1800-tallet. 

-Skogfinnene var utvandrede finner som kom østfra, forteller Elizabeth, de slo seg ned i skogene i grenseområdene mellom Norge og Sverige. Der brant de skog, ryddet plasser og dyrket jorda. Så levde de av jakt og fiske og jordbruk. Skogfinnene lærte seg norsk eller svensk, og ble tospråklige, men beholdt sin kulturelle særart og det finske språket. 

Det vokser et tre i Mostamägg møter vi tjenestejenta Lina, som føder sitt uekte barn alene ute i skogen. Lina finner veien til den ensomme koia der eneboeren og bjørnejegeren Taneli holder hus. Og der blir hun boende. Taneli er fryktet av alle, det går rykter om at han har drap på samvittigheten. 

-Lina og Tanelis kjærlighet til naturen og etter hvert til hverandre er nydelig beskrevet i boken, forteller Elizabeth. Vi følger det strabasiøse livet deres, og blir kjent med dem – og etter hvert barna deres. I tillegg skildres menneskene på gårdene rundt dem, og vi får et innblikk i et liv totalt annerledes enn det vi har i dag. Jeg fikk noen assosiasjoner til Knut Hamsuns Markens grøde da jeg leste denne boken. Isak Sellanrå i Markens grøde må jo også bryte jorda, og det er et veldig fysisk hardt liv som leves på naturens premisser. Skrivemåtene i disse to bøkene er jo veldig ulike, det er måten å leve på som er lik.

Bøkene fokuserer i all hovedsak på et knippe hovedpersoner, men de følger også personene i samfunnet rundt.

-Livene til karakterene krysser hverandre og det er mange navn å holde styr på. Jeg anbefaler derfor å lese denne bokserien sånn noenlunde i ett. Jeg leste bøkene ettersom de ble utgitt og måtte dermed vente et år på neste utgivelse når jeg var ferdig med én bok. Til slutt falt jeg av lasset, jeg klarte ikke å holde orden på navn og personer. I 2017 var serien komplett, og da leste jeg alle bøkene på ny, rett etter hverandre. Denne gangen var det lettere å holde tråden, og jeg fikk et helt annet grep om persongalleriet.

Britt Karin Larsen, født 1945, er en anerkjent og prisbelønt norsk dikter og forfatter. Hun debuterte i 1978 med 5mg blues og andre dikt, men slo for alvor gjennom med trilogien om taterne som hun skrev sent på nittitallet. Serien består av bøkene De som ser etter tegn(1997), De usynliges by(1998) og Sangen om løpende hester(1999).

-Britt Karin Larsen er også lyriker, forteller Elizabeth, hun har skrevet mange dikt. Dette kan man merke i bøkene hennes. Det er mye naturstemning, hun skriver om naturen på en veldig fin måte. Dette er en natur som for skogfinnene er hellig og ukrenkelig. Ofte åpner Larsen kapitlene med en liten lyrisk setning. Et kapittel i bok nummer syv begynner for eksempel slik:

«Er gult høstens og vemodets farge? Er den ikke selve gledesfargen i stedet?».

-Jeg synes det er veldig fint. Jeg er glad i alle Britt Karin Larsens bøker, men det er denne bokserien jeg liker aller best. 

Mennesket dør alene, sjelden får det dø i armene til et annet. Men når gamle trær i skogen dør, dør de der de hører til. Når de oppgir sine liv og faller, faller de blant dem de har stått nær, løvet deres blir til jord som gir liv og saft til nye slekter, og om menneskene lar dem få fred får de alltid bli hos dem som ved sommervindens hjelp strøk sitt løv mot deres, ga dem ly og sto dem nær.” 

Sitat fra Det vokser et tre i Mostamägg 

De syv bøkene i serien heter:
Det vokser et tre i Mostamägg (2009) Himmelbjørnens skog (2010)
Som steinen skinner (2011)
Det synger i lauvet (2013)
Slik treet faller (2013)
Kaldere mot natten (2015)
Av lys er du kommet (2017) 

 

Kommentarer

kommentarer