-Målet er å bidra til at flere kan leve av musikken

I åtte år har MØST ligget under Østnorsk jazzsenter. Nå skal foreningen ut og rusle på egne bein.

Østnorsk jazzsenter et regionalt kompetanse- og produksjonssenter for jazz. Formålet er å formidle, informere og å lære opp musikere. Hva er da MØST? MØST, eller Musikknettverk Østlandet, er ett av sju regionale musikksenter i Norge. MØST har fram til nå vært et prosjekt under Østnorsk jazzsenter. I januar i år flyttet MØST hjemmefra. Nå skal foreningen ut og besørge økt profesjonalitet i musikkbransjen på egen hånd

-MØST gjør deg ikke bedre til å spille gitar, forteller interimsstyremedlem Espen Holtan. Oppdraget er å hjelpe bransjen med å dele kunnskap om alt som hører til det å ha musikk som levebrød – kontorjobben, det administrative og den daglige dont for en selvstendig næringsdrivende. Det er i stor grad enkeltstående aktører som benytter seg av tilbudet til MØST: 78% har eget foretak knyttet til musikkvirksomheten. I 2016 ble det registrert 1500 brukere av MØST sitt tilbud. Det å være musiker i dag innebærer at du må beherske alle funksjoner knyttet til drift av foretaket: kontraktsforhandlinger, booking, økonomi og administrasjon, markedsføring, innspilling og utgivelse og innspillingsteknikk for å nevne noe, i tillegg til den utøvende delen. Målet er å bidra til at flere kan leve av virksomheten sin.

Norsk kulturråd er med og finansierer foreningen. I 2016 fikk Kulturrådet i oppdrag å utvikle strukturen i de regionale kompetansesentrene for musikk. I 2017 ble det opprettet en egen tilskuddsordning. Tilskuddene skal sørge for at MØST kan bidra til profesjonalisering og økt kvalitet, både på produksjons- og arrangørsiden i musikkbransjen.

Kurs og rådgivning

Helt konkret skal MØST drive med rådgivningsvirksomhet rettet mot musikkbransjen. De skal arrangere kurs, drive med kontaktformidling, og hjelpe artistene å promotere seg mot proffe aktører.

-MØST skal utfylle tilbudet til landsdekkende organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, festivaler og andre bransjeaktører, forteller Holtan. De skal samarbeide med universitets- og høgskoleutdanningene om musikere og bransjeaktørers mulighet for utdanning og karriere. Dette er svært relevant for Østfold, som nå på en skikkelig måte blir koblet til musikklivet i hovedstaden og omkringliggende fylker. Det er en gyllen anledning for musikklivet i Østfold til å koble seg direkte på bransjefolka.

Flere kan jobbe med musikk!

Holtan mener potensialet for å skape flere arbeidsplasser i bransjen er stort, og føler muligheten ikke har blitt tatt helt på alvor.

-Det er litt rart, spesielt med tanke på at musikkbransjens verdiskapning nå øker mer enn verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Musikkbransjen omsatte for ti milliarder kroner i 2015.

Men for å skape flere arbeidsplasser må profesjonaliteten og kvaliteten styrkes, i alle ledd.

-Jeg oppfordrer alle i musikkbransjen i Østfold, og regionen for øvrig, til å henge på MØST som en klegg og suge til seg alt de kan tilby av kompetansehevende tiltak. De tar gjerne turen ut i distriktene og bistår etter behov.

En dugnad i musikkbransjen

Daglig leder i MØST Trond Grovane Moe er den eneste ansatte i musikknettverket. Han ser på MØST som et slags dugnadsprosjekt i musikkbransjen.

Daglig leder i MØST; Trond Grovane Moe. Foto: MØST.

-Jeg tenker at noe av det viktigste MØST gjør er å samle musikkfolk og bidra til en delingskultur, sier Trond.  Selv om musikkfeltet er stort og den totale omsetningen er gedigen, så består musikkfeltet av ekstremt mange, små enkeltstående aktører. Uansett hvor på «karrierestigen» man er så trenger man et miljø, og man trenger inspirasjon og de tingene henger tett sammen. Sånn sett har deltagerne en vel så viktig rolle som en kursholder når vi arrangerer kurs. Jeg tenker ofte på MØST som en dugnad, der ringrevene, de unge ambisiøse og alle i mellom blir gitt et slags felles mål – «lag en bedre musikkbransje sammen!» Hele det digitale paradigmeskiftet har også snudd opp ned på det meste i musikkverdenen, og endringer skjer så raskt at behovet for oppdaterert kunnskap er nærmest umettelig. Vi merker i hvert fall at etterspørselen er stor, og selv ringrevene har hull som må tettes.

MØST finansieres gjennom støtte fra Norsk Kulturråd, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.

Følg MØST på Facebook.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer