Make Østfold great again

Leserinnlegg av Trond Henriksen

Det er svært urettferdig at politikere på Stortinget kan sitte stille og se et fylke slite så hardt som Østfold. Bedre blir det ikke av begrep som «navere», trygdefylket, «pillefolket», dårlige skoler eller andre stigmatiserende ord.

Skoler i Oslo og Akershus har ifølge forskerne den beste skolekvaliteten, mens Østfold scorer dårligst etter de tre nordligste fylkene. Så dermed må konklusjonen være at den dårligste kvaliteten på lærere finnes i Finnmark og Østfold? Politikere må bare slutte å gi lærerne skylda hele tiden, det er ikke de som er problemet. Det var lite klokt av tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å bestille en «karakter-rapport» av de videregående skolene i Norge. Han burde heller bestilt en rapport over hva sosiale forskjeller utgjør for skoleverket, da ville han kommet nærmere en løsning.

Det er jo veldig spesielt at Østfold som smelter inn i Akershus, uten geografiske hindringer, skal ha så store forskjeller? Det er faktisk snakk om et helt poeng i forskjell, så hvordan er det mulig?

Ser man litt nærmere på tallene, så scorer selvsagt Asker og Bærum høyest av kommunene i Norge, som igjen drar Akershus kraftig opp. Konklusjonen burde være at sosiale forskjeller utgjør en viktig årsak til elevers læringsevne, konsentrasjon, motivasjon og dermed gjennomføring. Når ikke mamma og pappa har det bra, da har sjelden barna det bra!

Jeg stusser veldig over at sosiale forskjeller ikke går under kriterier for rammetilskudd, som etter skatt, er den viktigste inntekten til kommunen. Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen, men ikke sosiale faktorer? Man kan gi støtte til mennesker som bruker tid på å reise, men ikke til det mennesker trenger for å leve?

Trond Henriksen på Møtestedet kafé.

Her burde alle politikere i Østfold ta et ansvar og presse Stortinget til å vektlegge slike hensyn. Skulle ønske det ikke var noen motsetning mellom en god sosialpolitikk og politisk ståsted. Absolutt alle partier vil tjene på en jevnere fordeling, også for dem som vil tjene penger!

De siste tallene fra NAV viser at Østfold får mest i utbetalinger og Oslo får minst, etterfulgt, selvfølgelig av Akershus. Det er store forskjeller når Østfold får over 27.000 kroner mer per innbygger enn hovedstaden, mens Akershus trenger 18.000 kroner mindre. Det viser igjen at sosiale forskjeller utgjør det største trykket mot NAV. Østfold mangler rett og slett noen Bærum- og Holmenkollen-steder som kan dra statistikken oppover. Rike mennesker trenger som regel ikke å ta turen innom NAV, men de blir en del av systemet som pensjonister.

Når enkelte redaktører bruker ord som «navere», og at halve Norge går dritt, da er man med på å nedsnakke velferdsstaten. Sannheten er at nesten en million av disse «naverne» er alderspensjonister, fulgt av mottakere av barnetrygd (726.600) og sykepenger (497.800). Jeg synes at mye kan gjøres for å styrke NAV, men det gjøres ikke ved stempling av brukerne!

Når alle nettrollene har spydd ut av seg eder og galle om syke «navere» som snylter på samfunnet, så glemmer de at vårt velferdssystem har gjort at vi lever lengst i verden.

Trond Henriksen – i skyggen av Østfold

Tegning: Trond Henriksen.

Kommentarer

kommentarer