– Må vi legge ned tannklinikken i Aremark?

Fylkestingspolitiker Simen Nord i Høyre stilte i dagens fylkesting spørsmål om nedleggelsen av tannlegekontoret i Aremark. Han ønsket å utsette nedleggelsen, men møtte ingen forståelse for det hos Fylkesordføreren.
Foto: Rune Fredriksen

Aremarkingene har en tannklinikk som er bemannet av en tannlege fra Halden et par dager hver uke. Fra mars skal klinikken legges ned og innbyggerne i Aremark må ta turen til Halden når de skal til tannlegen.
Fylkeskommunen har vedtatt en strategi om færre tannklinikker med den begrunnelse at det er nødvendig for å sikre rekruttering og nødvendig kompetanse.
I følge Simen Nord har Aremark kommune gitt uttrykk for at de ønsker bedre tid på seg for å se på alternativer for å sikre et tannhelsetilbud i Aremark fremover, i stedet for at alle må dra til Halden slik som fylkeskommunen legger opp til.
I Fylkestinget stilte han spørsmål om nedleggelsen kan utsettes til man har funnet gode løsninger på transportbehov.

Fylkesordfører Ole Haabeth (Arbeiderpartiet) viste i sitt svar til at det er 275 pasienter i alderen 3 til 18 år i Aremark kommune og at det går buss til Halden.
– Vurdert ut fra behov skal ca 2/3 av disse inn ca hvert annet år, 1/3 hvert år. Opp til 12 år følges pasientene som regel av foresatte.

Det er 17 pasienter med rettigheter i tannhelsetjenesten i sykehjem i Aremark. 13 av disse benyttet seg av tilbudet i 2016. Disse vil fremdeles få et tilbud om undersøkelse av tannpleier på sykehjemmet. Linje 140 har buss fra Aremark Rådhus hverdager kl 10:15 som er i Halden kl 11:00. Retur fra Halden kl13:30.

Haabeth peker på at nedleggelsen ikke kan ha kommet overraskende på noen siden samlokaliseringen mellom Halden og Aremark ble vedtatt i februar 2013 og den nye klinikken i Halden sto klar i 2014.
– Det er gitt mulighet for tannlegen som i dag behandler private pasienter i tannklinikken i Aremark til fortsatt å benytte klinikken for sin praksis ut året. Dette er et tilbud som ligger utenfor fylkeskommunens ansvar.

Simen Nord presiserte i sin reaksjon til Haabeths svar at fylkespolitikerne må ha respekt og forståelse for at det kan være innbyggere i Aremark som syns det er langt fra Aremark til Halden.

Kommentarer

kommentarer