Må trekke tilbake påstander

Før sommeren sendte Svalerødkilen Velforening et brev til Halden kommune der de beskrev utfordringene i Svalerødkilen knyttet til allmenhetens tilgang. Et av punktene var folk har blitt jaget bort fra området. Nå har flere hytteeiere sendt brev til kommunen der de tilbakeviser påstanden.

Konflikten i Svalerødkilen har pågått i flere år, og stridens kjerne er allmenhetens tilgang til spesielle områder i strandsona.
I juni sendte velforeningen et brev til kommunen om utfordringene de mener er knyttet til Holmen og at hytteeiere ved stranda hadde jaget folk.
Dette har fått de omtalte hytteeierne til å reagere, og i slutten av juli sendte de brev til kommunen. I brevet beskriver de påstandene fra velforeningen som uriktige og ubegrunnede.
– Påstanden i brevet om at noen hytteeiere som har grenser til Lillestranda har jaget andre fra stranden, er udokumentert (nærmest som: etter det vi har hørt). At det har vært episoder der enkelte har klaget på bråk, fremkommelighet, sjenerende røking og etterlatt søppel har nok forekommet, men dette har ingenting med eiendomsrett eller bruksrett å gjøre, slik som Velforeningen insinuerer.

En ukes tid etter at brevet fra hytteeierne ble kjent sendte også Svalerødkilen Velforening brev til kommunen. Der skriver de at ”det viser seg vanskelig å få bekreftet at personer som har stått og fisket på sydøstsiden av den tidligere hotelleiendommen faktisk er blitt jaget vekk, slik vi tidligere var blitt fortalt”.
De opprettholder resten av innholdet i brevet de sendte til kommunen i juni, men korrigerer punktet om folk som har blitt jaget fra området.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer