«Litt natur» på H.E.K.S.

NIKOLAI HØGENHAUG
«litt natur»

Halden Eksperimentelle KunstSenter (H.E.K.S) vil i sommer lyse opp natten i Svenskegata med Nikolai Høgenhaug sin utstilling «litt natur».

Nikolai Høgenhaug’s kunstnerskap preges av hans dedikerte dype dykk i den visuelle materien i sine naturfotografier. Gjennom uendelige fordypninger i fotografiene som Høgenhaug samler på sine reiser, skaper han stadig nye mutasjoner. Og mutasjoner av sine mutasjoner i sin søken etter den perfekte komposisjon.

Høgenhaug sin nitidig prosess fører at han til slutt kjenner alle de intrikate organiske prosessene som går for seg i hans samling. For å fullende arbeidet med sine improviserte komposisjoner velger han ut serier av fotografier. Gjennom denne presentasjonsmetoden ønsker han å dele sin prosess og sitt kompositoriske virke.

I de to verkene som han har laget for H.E.K.S, har han tatt denne pedagogiske ideen et hakk videre og skapt en animasjon til hvert vindu. Hver animasjon for seg forholder seg til hans tenkning i serier gjennom prosessen, men som et diptykk gir de i tillegg en tilfeldig komposisjon i kontinuerlig endring som skaper ukjente konstellasjoner også for kunstneren.

Nikolai Høgenhaug er utdannet ved Oslo FotoKunstSkole og Winchester School of Arts
Private visninger av hans fotografier vil kunne arrangeres i Halden etter den femtende juli.

 

Kommentarer

kommentarer