Landets dårligste kulturskoletilbud i sikte

For ordens skyld; Kulturskoletilbudet er et lovpålagt fritidstilbud som skal sikre barn og unge undervisning innen musikk, dans, teater og billedkunst.  Halden kommune kan derfor ikke velge bort kulturskoletilbudet.

Halden kulturråd har tidligere referert til tall fra Statistisk sentralbyrå og Telemarkforsking som slår fast at Halden kommunes satsing på Kulturskolen er et av landets aller dårligste. Av landets 426 kommuner er det bare 8 kommuner som havner bak Halden på kulturskolebarometeret.

Rektor i Askim kulturskole, Øyvind Lunde, har gjennomgått GSI tall og sammenlignet disse med tall fra Statistisk sentralbyrå og funnet ut at av alle de 50 kommunene som befinner seg i Kostragruppe 13, havner Halden kommune på klar jumboplass i forhold til lærertetthet ved kommunens kulturskole. I Halden kulturskole er det 4,3 stillinger. Til sammenligning har Moss, en kommune med tilnærmet samme antall innbyggere som Halden, 13,1 stillinger.

Dette tilbudet, som altså er et av landets aller dårligst prioriterte, ønsker administrasjonen å kutte ned på ytterligere. Man ønsker å redusere tilbudet slik at 140 elever mister plassene sine. Fra neste år vil dermed det totale antall elever være ca. 170. Noe som garantert vil sørge for at Halden kommune vil inneha sisteplassen på Telemarkforsknings kulturskoleindeks i årene framover. Gratulerer!

Begrunnelsen for nedskjæringen er at kommunen heller ønsker å bruke penger på arrangementer og utviklingen av Fredriksten festning som kulturarena. Nå skal det satses på næring og næringsutvikling, og det på bekostning av barn og unge.

Kultursommerskolen er et av tilbudene som står i fare for å ryke med kommunens forslag til budsjettkutt. Bildet er fra kultursommerskolens forestilling i august i år. Foto: Ellen Midtfjeld.

At Halden kommune har vedtatt en «Arrangementsstrategi» samt tilrettelegging av Fredriksten som kulturarena med den hensikt å skape arbeidsplasser uten at det foreligger en analyse av hvilke arbeidsplasser man ser for seg å skape eller hvordan man skal skape disse, er en ting. At denne næringslivssatsingen skal gå ut over barn og unges lovpålagte kulturtilbud er noe helt annet. Det kan virke som om vi har en kommunedirektør som verken forstår eller bryr seg om at kultur er mye mye mer enn arrangement på Fredriksten. I en by med mye fattigdom, lav arbeidsdeltakelse, relativ høy andel innvandrere samt fokus på miljø, kan det virke som om kommunedirektøren ikke forstår hvilket enormt potensial som ligger i kultursektoren i forhold til byutvikling, integrering, miljø og helse. Det kan virke som om kommunedirektøren i byen vår ikke bryr seg om barn og unges lovpålagte rettigheter, men heller vil bruke penger på en utydelig næringslivssatsing.

Det kan være på sin plass å minne administrasjonen og politikere i Halden om Kulturlovens §4 og §5, som sier i sin helhet:

  • 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.

  • 5. Felles oppgåver

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for

a. at kulturlivet har føreseielege utviklingskår,
b. å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar,

Det kan være på sin plass å minne administrasjonen og politikere i Halden om Kulturlovens §4 og §5, som sier i sin helhet:

  • 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.

  • 5. Felles oppgåver

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for

a. at kulturlivet har føreseielege utviklingskår,
b. å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar,
c. at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak.

Når kommunedirektøren i byen og enkelte politikere blander næring og kultur og ønsker å benytte de få pengene som finnes på byens kulturbudsjett på næringsutvikling, er dette muligens på kanten til lovbrudd.  Det kan nemlig diskuteres hvorvidt Halden kommune: «leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar.». Halden kommune har allerede strupt tilskuddene til byens frivillige kulturelle virksomheter til et minimum. Nå er det altså barn og unge ved kulturskolen sin tur til å betale regningen for kommunens «kulturelle» satsing.

Men det er kanskje ikke så nøye så lenge vi får oppleve Shakira eller Rihanna eller en annen stjerne på scenen på Fredriksten?

 

Halden kulturråd

Kommentarer

kommentarer