#KvinnerInn

Leserinnlegg fra Arve Sigmundstad

Jeg vet jeg kommer til å få på pukkelen for det jeg skriver nå, men jeg vil også slå et slag for alle kampanjer som bidrar til å forrykke maktbalansen hos Haldens versjon av ”gutteklubben grei”.

I valgkampen 2015 var jeg en av de som støttet kampanjen #KvinnerInn, med målsetting om å få flere kvinner inn i kommunestyret. Både lokalt og nasjonalt blir det anslått at kampanjen hadde effekt, for vår del så vi at unge kvinner fra vår valgliste ble kumulert og dermed løftet opp og frem av velgerne.

I dag har vi den eneste kommunestyregruppen i Halden med overvekt av kvinner, og vi har den yngste kommunestyregruppa i Halden.

Kvinneandelen i norske kommunestyrer ligger i gjennomsnitt på 38 prosent. 120 av Norges kommuneordførere er kvinner. Dette utgjør 28 prosent og er en økning på 6 prosentpoeng fra valget i 2011, viser tall fra SSB.

Sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen for øvrig er det en klar overrepresentasjon av menn mellom 45 og 66 år i kommunestyrene. Kvinner over 66 år er den gruppen som er svakest representert i kommunestyrene.

Det er innvalgt 320 personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene rundt om i landet. Dette utgjør 3 prosent og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra valget i 2011.

Partiene i Halden har en jobb å gjøre i de nominasjonsprosessene som nå starter. Unge kvinner må gis plass på listene, og det må gjøres en jobb også ut mot innvandrermiljøene for at også disse skal bli representert på kommunestyrelistene i Halden.

Også i valget 2019 vil jeg slå et slag for kampanjer som vil bidra til å få flere kvinner inn i kommunestyrene, og jeg vil slå et slag for alle kampanjer som bidrar til at vi også får representasjon fra innvandrermiljøene i kommunestyret i Halden.

Jeg vet jeg kommer til å få på pukkelen for det jeg skriver nå, men jeg vil også slå et slag for alle kampanjer som bidrar til å forrykke maktbalansen hos Haldens versjon av ”gutteklubben grei”.

Lokaldemokratiet er tjent med at alle grupperinger har noen de opplever representerer nettopp seg, og sine interesser, i kommunestyret – og i partiene. Halden er tjent med at det tenkes nytt – det starter i nominasjonsprosessene.

Arve Sigmundstad
Gruppeleder
Arbeiderpartiet

 

Kommentarer

kommentarer