Kvinner på toppen

Resultatet av fjorårets kommunevalg medførte ikke bare et skifte av hvem som styrer byen vår, det medførte også at Halden fikk kvinnelig ordfører. I toppen av det politiske Halden har vi nå altså to kvinner. KanDuSi tok en prat med kvinnene på toppen i Halden for å høre hvordan de synes de første månedene i posisjon har vært. 

Jeg møter ordfører Anne-Kari Holm og varaordfører Linn Laupsa på ordførerens kontor i Rådhuset. Vi skriver januar, og nå har Anne-Kari og Linn snart styrt skuta i tre måneder. Det er en ny hverdag for dem begge.

Hvordan er den nye hverdagen som ordfører?

-Det er uvant, sier Anne-Kari Holm, men utrolig spennende. Det var en stor ære å bli ordfører i høst, det var jo ingen selvfølge at alle disse fem partiene skulle gå inn for meg som ordfører. Men det er jo en helt ny hverdag! Jeg har jo vært pensjonist i flere år, men det tok ikke lang tid før jeg kom inn i rytmen rundt dette med å ha fulle arbeidsdager igjen – og vel så det. Det har gått forbausende bra å komme seg opp klokka sju hver morgen igjen! Men det har vært mye å sette seg inn i, det er klart.

Hvor lang tid tok det før du følte på ansvaret i ditt nye verv?

-Det følte jeg ganske omgående. Man har jo blitt kommunens fremste tillitsvalgte, og det følger jo mye ansvar med det. Jeg har fått en stor arbeidsgiverrolle nå, det er jo også et stort ansvar. Plutselig sitter jeg og godkjenner kommunedirektørens reiseregninger, det var litt underlig i starten. Det er med ydmykhet jeg går inn i denne rollen. Selv om jeg har vært varaordfører og kan mye om kommunen har jeg jo ikke hatt det ansvaret man får som ordfører før.

Linn jobber som lærer på Rødsberg ungdomsskole, og har nå gått ned til femti prosent stilling for å ivareta sitt nye verv som varaordfører. Hun følte også umiddelbart på ansvaret hun fikk i fanget i slutten av oktober.

-Det er unektelig et stort ansvar. Det er noen år siden jeg satt i kommunestyret, så det er mye jeg må friske opp hukommelsen på. Og så er det flere ting kommunen er involvert i som er nytt for meg! Det dukker jo opp saker man ikke har noe særlig kompetanse på fra før, så man må tilegne seg ny kunnskap. Her om dagen fikk jeg et totimers engasjert foredrag om avløp, og da lærte jeg mye nytt. Så tenker jeg at som lærer er det bra å kjenne på følelsen som mange elever kjenner på daglig, nemlig at dette var vanskelig. Da er det viktig å finne de riktige grepene for å forstå. Og noe av det hyggeligste i jobben er at jeg treffer så mange flinke og trivelige folk! Det å være ute og snakke med folk rundt i Halden er utrolig verdifullt for meg.

Det første det nye kommunestyret skulle gyve løs på i november var budsjettet.

-Vi hadde jo veldig knapp tid til å få dette budsjettet på plass, sier Linn, vi hadde bare tre uker på oss. Men vi fikk gjort mye på den tiden vi hadde til rådighet synes jeg, og føler at vi nå har en ny, sosial profil. Vi klarte blant annet å finne mer midler til bekjempelse av fattigdom.  Det er mange gode formål i kommunen som vi gjerne ville gitt mer, men vi synes vi fikk mye ut av det utgangspunktet vi tross alt hadde.

Nå ser Anne Kari og Linn frem til å få bedre tid til å jobbe med neste budsjett.

-Dette var et stramt budsjett, sier Anne Kari, jeg har knapt sett et strammere budsjett før. Det er ikke så lett å røre seg innenfor de rammene der. Når vi nå utarbeider en egen økonomiplan vil vi få den profilen på budsjettet vi ønsker. Men jeg synes også at vi fikk gjort mye innenfor de rammene vi ble gitt.

Anne Kari og Linn har fire år på å forme kommunens profil og sette fokus på de tingene som er viktig for dem. Men hva er viktig for dem personlig?

-En viktig sak for meg personlig har vært Prestebakke, sier Anne Kari, jeg er jo veldig opptatt av at vi skal se ut i distriktene. Bergknatten barnehage skal ikke legges ned, det er også en distriktsak som har betydd mye. Det å se utenfor sentrum og se på hele kommunen er viktig for meg, og det vil være en fanesak for meg fremover også. Men den store fanesaken for Senterpartiet før valget var selvfølgelig at Os skole ikke skulle rives. Men den har vi reddet, og nå skal vi bygge om den gamle skolen til en ny og funksjonell skole. Jeg gleder meg til den skolen gjenoppstår i ny drakt.

For Linn er de sosiale forskjellene i Halden et viktig fokusområde, dette er også en av hovedgrunnene til at hun engasjerte seg i politikken igjen.

-Det å gjøre noe for barn som lever i fattigdom, samt inkludering, er utrolig viktig for meg, sier Linn. Vi må sørge for at familier som befinner seg under fattigdomsgrensa får en normal hverdag. Nå sitter vi og forvalter pengesekken, og våre valg kan føre til at folk får en bedre hverdag. Jeg vil at folk skal merke på eget liv at det har blitt et nytt styre. Det legger et press på oss, og vi må levere. Økte sosialhjelpssatser og nye tiltak må få folk ut i jobb. Økt sysselsetting er fortsatt hovedsvaret både for å bekjempe fattigdom og for å ha rom til å bygge ut velferdskommunen.

Anne Kari nikker.

-Vi har satt dette med sosiale forskjeller på dagsorden i Halden, sier hun. Jeg har tatt det opp i mange intervjuer, og det er en prioritering i budsjettet. Nå økes jo sosialstønadene i juni, det er et viktig skritt på veien.

Klimaspørsmål er viktige både for Linn og Anne Kari.

-Vi er midt i en klimakrise, sier Linn, og nå gjør vi vårt for å bedre klimatiltakene i kommunen. Vi tar det lokale ansvaret for klimakrisen. Det begynner med at vi må anerkjenne at det faktisk er en klimakrise, og så sette inn tiltak som skal bedre situasjonen.

Hvordan fungerer samarbeidet så langt?

-Jeg synes det har gått veldig fint, sier Linn. Det er mange partier som skal samarbeide, vi er seks partier som skal bli enige. Vi kunne ikke ta som en selvfølge at det skulle fungere godt, men det har det virkelig gjort. Jeg har bare positive ting å si om samarbeidspartnerne våre, og har stor tro på at dette samarbeidet vil fortsette å være godt i årene som kommer. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er folkebevegelser, vi har mye av det samme ideologiske grunnlaget. Dette gjør at vi har et godt grunnlag for å samarbeide, det gjør vi jo nasjonalt også.

-Vi tok for oss partiprogrammene da vi startet samarbeidet, forteller Anne Kari, og da oppdaget vi hvor mye vi hadde felles. Det var oppsiktsvekkende mye! Det gjelder for så vidt alle de andre partiene vi samarbeider med også. Vi har hatt forbausende få uoverensstemmelser.

Linn og Anne-Kari setter pris på samarbeidet på personlig plan også. Fra å ikke kjenne hverandre i det hele tatt har de gått til å samarbeide daglig.

-Linn er veldig behagelig å samarbeide med, sier Anne Kari. Hun er veldig flink, hun har ungt initiativ og god hukommelse og mange andre egenskaper jeg setter pris på. Det har vært veldig morsomt å bli kjent med så mange nye folk, det er jo så mye spennende folk i dette samarbeidet. Helge Bergseth Bangsmoen for eksempel, han kjente jeg ikke fra før. En stille og beskjeden mann, men for en kunnskap han har! Helge sydde sammen dette aller første budsjettet vårt med bravur, det var et profesjonelt budsjett. Han har vært utrolig verdifull i prosessen med budsjettet.

Os-saken splittet Halden i sommer, og mot valget var det stadig steilere fronter i saken.

-Det var jo til tider et ganske heftig debattklima rundt Os, sier Linn. Det foregikk jo en del i kommentarfeltene og på nettet som ikke var bra. Man må respektere at folk har forskjellige meninger. Men saken skapte et politisk engasjement, folk engasjerte seg på begge sider, og det er jo faktisk ganske flott.

-Os-saken viser også at demokratiet fungerer, sier Anne Kari, man kan gå til stemmeurnene og vise klart hva man vil. Og det gjorde haldenserne. Men det som er rart er at valgdeltagelsen var like lav som før. Det hadde jeg ikke trodd skulle skje, siden det var så mye engasjement der ute.

Har dere gjort der noen tanker rundt at dere nå er to kvinner på toppen?

-Det var på tide med en kvinnelig ordfører i Halden, sier Linn. Men vi ser jo at det er noen utfordringer når det gjelder kjønnsdelingen i politikken her i byen. Det er tjuefem menn og fjorten kvinner i kommunestyret, og det er bare mannlige gruppeledere. Man har kjønnsbalanse på valglistene, men med kumuleringene ble det til slutt altså skjevt fordelt allikevel. Det ser vi når vi er ute i kommunen også. Skole og helse er fremdeles dominert av kvinner, og som ledere og oppover i næringslivet er det stort sett menn.

-Det var nok mange som syntes det var på tide å få en kvinnelig ordfører, sier Anne Kari, og så fikk vi jo også en kvinnelig varaordfører. Det er morsomt at vi er to kvinner som er de to øverste tillitsvalgte i kommunen. Nå kan vi bruke denne perioden til å prege kommunestyret og vår profil utad med våre verdier.

 

Kommentarer

kommentarer