Kvik Halden satser på FotballFritidsOrdning

Kommunen vedtar nedskjæringer i SFO-tilbudet. Samtidig markedsfører Kvik Halden et eget opplegg med FotballFritidsOrdning. Tilbakemeldingene fra de som deltar på FFO er positive.

Haris Juklo er sportsjef i Kvik Halden og forteller gjerne om FFO.
– FFO drives på en lignende måte som SFO. Vi har tilnærmet like åpningstider og priser, men vi har bedre voksentetthet og et stort fokus på aktiviteter, forteller han.
Hos Kvik Halden FFO er de 10 barn pr voksen og det går barn fra 7 forskjellige barneskoler i Halden der. Totalt er det 55 barn som bruker tilbudet, men de er ikke flere enn 40 der samtidig på en ettermiddag. I tillegg til 100 % plass tilbyr de 75 % og 30 %.
– Vi har base på Strupe. Der bruker vi fotballbanene og gymsalen til å gi barna en aktiv hverdag med mye lek, veiledning og glede. Vi er ikke i tvil om at barna blir godt sett hos oss. Vi har god tid til dem og vi har mulighet til å være der for dem når de trenger hjelp med noe. Det kan for eksempel være leksehjelp eller fotballveiledning, forklarer Juklo.

De har stor pågang på antall søkere til FFO og håper at de kan utvide slik at de får plass til enda flere barn. Kvik Halden har et ønske om at ordningen bidrar til å påvirke fotballæringen hos barna fra ung alder i veiledning med en voksen og med kompetente trenere.

Så hvordan ser en typisk FFO-dag ut?
– Vi har åpent fra kl. 7 til 8.30 på morgenen og etter skoletid frem til kl. 16.30. Etter skolen kommer barna hit eller så henter vi dem på skolen. Så er det lekser, spising og aktivitet i gymsalen eller på fotballbanen. Vi jobber hardt hver dag for at vi skal kunne tilby et slagkraftig tilbud til barn og foreldre som velger oss, avslutter Juklo.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer