Kunstnerstipend til forfattere og billedkunstnere

Er du forfatter eller billedkunstner, og i manko på midler? Se her:

Otilie og Frithjof E. Byes Minnefond lyser ut ett kunstnerstipend til en forfatter eller billedkunster i Halden eller Aremark. Stipendet er på kr. 25.000,-

Stipendiet er finansiert av royalties fra Tistedalsforfatterens romaner om skogskjempen Alv Udda, og ble sist utdelt i 2016.

Et av Fondets formål er: Å yte økonomisk støtte til forfattere og billedkunstnere i Halden og Aremark.

Begrunnet søknad sendes fondets leder, Kristin Søhoel, Oskleiva 10, 1772 Halden eller krisohoel@gmail.com innen 31. mai.

Utdelingen vil skje i september inneværende år.

Frithjof Eugen Bye ble født 18. februar 1900 og døde 73 år gammel i 1973. Han var en norsk forfatter og billedkunstner fra Tistedalen i Halden. Bye var kjøpmannssønn og drev selv manufakturforretning i en del år før forfatterambisjonene til slutt tok overhånd i krigsårene 1940-1945. Da lukket han samtidig butikkdøra for godt.

Bokdebuten kom i 1942 med romanen “Sør i landet nord i sjøen” på forlaget Aschehoug. Så kom det ytterligere to romaner i etterkrigsårene, “Fredløs fred” i 1946 og “Ættens makt” i 1948.

Samlet hadde Bye et opplag på 33.000 eksemplarer og ble utgitt på syv forskjellige språk.I tillegg hadde han en rekke fortellinger og noveller på trykk i ukeblader og i lokalpressen, inkludert Halden Arbeiderblad.

Hovedpersonen i romantrilogien til Bye er Alv Udda. Inspirasjonen til den karakteren ble hentet fra Aremark.

Tekst: Kristin Søhoel

Bilde: Frithjof Bye.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer