Kunst av kunst

Fredag hadde sjette og sjuendetrinn ved Os skole høytidelig åpning og vernissage for Elevkunstutstillingen på Os skole.

Utstillingen ble offisiellt åpnet av Ingjerd Andersen, på vegne av ledelsen og lærerne. Etter en kort tale ble båndet klippet, og stolte elever kunne betrakte verkene sine med et glass mozell, som på en ekte vernissage.

Elevene på vernissage med Mozell i glasset! Foto: Linda Elise Haug.

-Hele dette skoleåret har 6. og 7. trinn på Os skole samarbeidet i grupper på tvers av trinn for å lage kunstverk til kunstutstillingen, forteller kunst- og håndverklærer på Os skole Linda Elise Haug. Tema for året har vært «Kunst av kunst», der elevene har vært delt inn i baser, hvor hver base har tatt for seg hver sin kunsthistoriske periode.

Elevene har dykket ned i rennessansen, nasjonalromantikken, impresjonismen, ekspresjonismen og kubismen, og har latt seg inspirere av et kunstverk, en kunstner eller tematikk fra sin periode. Elevene har stått helt fritt til å velge teknikk og materiale. Utstillingen består blant annet av av malerier, skulpturer og bilder laget i leire, skulptur, tre, tekstil, gips, gjebruksmaterialer og kunst laget på data.

Et utstillingsbord på Kunst av Kunst. Foto: Linda Elise Haug.

-Utstillingen er i første etasje i de tidligere lokalene til Halden kommunale voksenopplæring i Os allè 9, forteller Linda. Takk for lånet!

Neste uke skal 6. klassingene være guider for de andre elevene og lærerne på skolen. På «Åpen dag» på Os skole 12.juni vil utstillingen være åpen for foresatte og andre skuelystne. Denne dagen vil det også bli guiding.

Sjekk denne fantastiske regnbueputa! Foto: Linda Elise Haug.

-Vi er imponert over de flinke elevene våre som har utfordret kreativiteten sin og skaperevnene sine, sier Linda, de har laget en flott utstilling sammen.

Foruten Linda har kunst- og håndverklærerne Tringa Hakaj, Florina Quranolli og Heidi Sletten jobbet med prosjektet.

Kommentarer

kommentarer