Kroken på døren for hjemmefødsel?

Helse og omsorgsdepartementet har konkludert med at dagens regelverk for hjemmefødsler ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre samtidig for samme fødsel. Det får umiddelbare konsekvenser både for jordmødre og gravide som ønsker hjemmefødsel. 

I Østfold finnes det et kollektiv av jordmødre som tilbyr hjemmefødsel. Hjemmefødsel i Østfold kan informere om at de har flere hjemmefødsler i 2016 enn tidligere år.
– Det har til nå vært 9 planlagte og 1 uplanlagt hjemmefødsel som vår jordmorgruppe har assistert ved til nå i år. Det er en dobling fra i fjor. Vi har hatt 2 i Halden, 2 i Fredrikstad, 2 i Mysen, 1 i Svindal, 2 i Moss og 1 i Son, forteller Kari Hvidsten som er en av jordmødrene.

12182450_454686554733719_9003249151601882210_o

Jordmødrene i Hjemmefødsel i Østfold stiller seg bak pressemeldingen fra jordmorforeningen.

Pressemelding fra Den Norske Jordmorforening: 
Helse og omsorgsdepartementet har nå – etter vurdering – konkludert med at dagens regelverk ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre samtidig for samme fødsel. Avgjørelsen er stikk i strid mot Helsedirektoratets anbefaling om at det er to jordmødre til stede under fødselen ved planlagt hjemmefødsel. Helse og omsorgsdepartementets konklusjon er både et angrep på kvinners rett til å velge fødested, samt en nedvurdering av jordmors arbeid som fagperson.

Helfo varslet denne uken jordmødre som har oppgjørsavtale med Helfo, om ny praksis – to uker før  ny praksis inntrer! For jordmødre som lever av hjemmefødsler så er dette det samme som å bli sagt opp med to ukers varsel.

Helsedirektoratet vil følge denne saken opp med henblikk på nærmere utredning i departementet. Den norske jordmorforening mener at som et minimum må gjeldene praksis opprettholdes mens utredningen pågår!

Hjemmefødselstilbudet har vært i utvikling de siste årene, fra 8 fødsler i 2008 til 153 fødsler i 2014. Forsking viser at det er vel så trygt å føde hjemme og i tillegg spares plass på allerede fulle fødeavdelinger. Flere jordmødre har sett at det har vært mulig å leve av å bistå kvinner som ønsker å føde hjemme, noe det nå vil bli slutt på og kvinner som ønsker å føde hjemme vil miste tilbudet. Grovt regnet vil en privatpraktiserende jordmor tape ¼ av sine inntekter når Helfo fra 1.september kun vil utbetale stønad til den jordmoren som har hovedansvaret for fødselen. Dette vil spare statlige utgifter på 1,2 millioner kroner. Når jordmødre nå ikke lenger vil ha råd til å opprettholde tilbudet om hjemmefødsel så vil det bety at disse kvinnene må føde på sykehus i stedet. Med utgangspunkt i at kostnadene på en normal fødsel ligger på omtrent 30 000 kroner så vil dette utgjøre minst 4,5 millioner årlig. Hvor er logikken?

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer