Kritiske til innholdet i nytt prosjekt

I torsdagens kommunestyremøte fikk prosjektet  ”En million til næringsutvikling i Halden” stempelet ”en gla’sak”, men likevel kom det massiv kritikk for organisering og innhold. Det hører til sjeldenhetene at både posisjon og opposisjon er kritiske til det samme prosjektet. 

Vi har tidligere omtalt saken på kandusi.no da vi mottok en pressemelding fra Gina Finsrud i Halden kommune. Finsrud er prosjektleder.
Prosjektet har sin bakgrunn i en henvendelse kommunen gjorde til staten i juli 2015 med en situasjonsbeskrivelse av næringsutviklingen i Halden. Etter henvendelsen fikk kommunen 1 million kroner i statlige regionale utviklingsmidler.
– Etter en anbudsrunde er det inngått avtale med Institutt for Organisasjonsutvikling om å lage en næringsutviklingsplan for en 6-års periode som skal konsentreres om 3-5 innsatsområder, står det i sakspapirene.

I prosjektplanen er det beskrevet en prosjektorganisasjon der ordfører er satt opp som prosjektansvarlig, og i tillegg sitter Roar Vevelstad (Rådmann), Jens Petter Berget (avdeling for samfunnsutvikling), Gina Finsrud (prosjektleder), Ole Gabrielsen (NCE Smart) og Tor Frydenberg (Halden næringsråd) der.

Jan Erik Erichsen i Høyre åpnet debatten med å si at det er ingen tvil om at kommunestyret skal være glade for å ha fått en million kroner.
– Jeg er skeptisk til den planen vi blir presentert. Det er utrolig mye ord, og det oser at det er penger som skal brukes til konsulenter, sa han. Han reagerte på vurderingene som er gjort i planen med at Norske skog, Nexans, Fresenius Kabi og IFE har blitt vurdert nedlagt.
– Det er å ta ganske voldsomt i. De har hatt problemer, men det er da slett ikke så ille.
Han hamret videre med en kritisk argumentasjon, der han blant annet etterlyste sammenhengen med strategisk næringsplan. Han mente styringsgruppen består av byråkrater.
– Det finnes ikke en eneste industrirepresentant, ingen fra primærnæringene, ingen fra fagorganisasjonene. Det syns jeg er galt.
I sakspapirene ligger det er budsjett der 270 000,- er satt av til konsulenter,  sa Erichsen og etterlyste svar på hva resten av pengene skal brukes til.

Geir Helge Sandsmark i Venstre støttet vurderingene til Erichsen, og etterlyste en større forankring hos politikerne.
– Dersom dette er et prosjekt som kan vare i 3-5 år, vil vi det skal forankres i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur.

Lars Pedersen Due i Arbeiderpartiet ville ha svar på hvem som har valgt styringsgruppen.
– Jeg sitter i fylkestinget. Der passer vi alltid på at både posisjon og opposisjon er representert, da glir saker lettere gjennom systemet slik at alle blir informert, sa han. Han stusset også over at ordførerens facebookside  ”Glad i Halden” står på listen over informasjonskanaler i prosjektplanen.
– I prosjektet er det en liste over forskjellige instanser/nivåer og grad av påvirkning. Formannskapet står oppført med stor påvirkning, og der er det ordføreren som skal informere. Og hvorfor står Kommunestyret oppført med middels påvirkning, spurte Due og etterlyste politisk raushet.

Rådmann Roar Vevelstad tok etter hvert ordet og presiserte at ordførerens facebookside ikke er en del av kommunens informasjonskanaler.

Øyvind Holt fra MdG er vanligvis sindig på talerstolen, men denne gangen ble det et unntak.
– Når Jan Erik Erichsen sier det han sier, så skal jeg bare si halleljua! Jeg er inderlig enig med deg, utbrøt Holt.

Arve Sigmundstad i Arbeiderpartiet mente at saken hadde potensiale til å være en gla’sak. Han henstilte til ordføreren som prosjektansvarlig til å gjøre noen grep for å stramme opp prosjektet.
– Jeg håper dere kan gå noen runder på kammerset og sørge for at prosjektet får en litt annen form.

– Jeg kan ikke forstå at noen kan kritisere dette prosjektet. Her tok næringsavdelingen i kommunen et initiativ for en stund siden fordi det så skummelt ut for mange Halden-bedrifter. De som sier at prosjektet ikke har startet har ikke fulgt med. Det er sendt ut spørreskjema til samtlige av dere, sa ordfører Thor Edquist til kommunestyremedlemmene. Han fortalte at det har vært svært god respons på spørreskjema, bortsett fra kommunestyrets representanter. 2.mai vil det være en presentasjon av resultatet fra spørreundersøkelsen.

Anne Kari Holm i Senterpartiet stilte seg i rekken av representanter som mente at dette var en positiv sak, men at det burde gjøres endringer i styringsgruppen.
– Det er naturlig å supplere med en representant fra opposisjonen.
Hun ønsket også at flere skulle kunne delta i ressursgruppen.

Egil Lund Pettersen i Frp mente at spørsmålene og kritikken var gode innspill for å gjøre et godt initiativ enda bedre.
– At det blir spørsmål om å få utdypet noe av informasjonen som ligger i planen er vel helt naturlig. Det bør ikke ordføreren oppfatte som kritikk.

Ole Richard Holm Olsen i Høyre mener at det er muligheter for å gjøre noen justeringer av teksten, men gjorde kommunestyret oppmerksom på et vesentlig punkt i planen.
– Denne prosjektplanen er å anse som en avtale. Da må vi i alle fall ikke gjøre endringer som river grunnlaget for en avtale vekk.

Saken var en referatsak, noe som betyr at politikerne ikke gjør noe vedtak. De tar saken til orientering.
Alle spørsmålene om hvem som har vedtatt styringsgruppen, hvorfor formannskapet har større innflytelse enn kommunestyret, hva den millionen konkret skal brukes til og hvorfor ikke næringslivet er bedre representert henger derfor fortsatt i luften.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer