Korpsprosjekt Halden, seminar og konsert

Halden og Idd skolemusikkorps samarbeider om seminarer og opplæring av musikantene.
Denne helga har aspiranter og juniorer hatt felles seminar på Hjortsberg skole.

46 musikanter med 0-2 års fartstid har utforsket sine instrumenter. Fått en større musikkforståelse gjennom musikkutrykk, notelesing og gehørspilling, altså høre et musikkstykke og så spille det kun ut fra lytting.
Ingse Tvedt har vært musikalsk leder for seminaret godt hjulpet av korpslederne og Vidar Eilertsen, korpskoordinator i Halden siden mars i år. En stilling som er betalt av Sparebankstiftelsen.
Eilertsen mener det er viktig med dyktige krefter som kan instruere korpsmusikantene. I år har det kommet på plass midler slik at deler av korpsopplæringen skjer i regi av Kulturskolen. Han mener det er vesentlig at disse midlene blir videreført hvis man skal klare å rekruttere nye og beholde eksisterende korpsmedlemmer.
Uten gode lærere som kan utfordre musikalsk og bistå i utviklingen blir det fort kjedelig og ungdom slutter.

Korpsene lærer ungene samarbeid samtidig som de lærer å øve for å bli gode. Skolemusikkorpsene er met synlige 17. mai, men de jobber hele året med øvelser og seminarer, konserter og spilleoppdrag. Ved å få med flere unger skaper også korpsene en plattform for integrering, fremholder Eilertsen.

Vi tar en prat med 2 av seminardeltakerne. Julianne Skallerud Brekk som spiller kornet og Marlene Christin Paulsen Rekstad på klarinett. Jentene kommer fra 2 forskjellige skoler og kjente hverandre ikke før de begynte i korpset ved skolestart i år. Nå er de gode venner.
Begge trekker fram korpsenes rekrutteringsrunde på skolene hvor det ble prøvespilt og gitt informasjon om hvordan det er å spille i korps. Det var medvirkende til at de begynte, samtidig som begge har familie-medlemmer som spiller eller har spilt i korps.

– Det er en fin måte å få nye venner på, og vi har sosiale kvelder i tillegg til øvelser og konserter. Det er morsomt å spille i korps, de anbefaler flere å bli med, forteller de.
På spørsmål om hvordan det har vært på seminar blir begge ivrige. De har lekt med lyder og rytmer. Blitt mer kjent med noter og lært samspill med andre. Og det kommer et samstemt høyt JA på spørsmål om de har blitt mer kjent med instrumentene sine.

Mens vi prater begynner Aulaen på Hjortsberg å fylles med folk.
Musikantene er klare til å vise hva de har lært. Håkon Esplo leder konserten med humor og trekker med både musikere og publikum. Et høydepunkt blir en musikalsk spøkelseshistorie, der musikerne får vist det de har lært ved å lage morsomme og skumle lyder med instrumentene sine.
Det er tydelig at de er på rett vei, samtidig som det også er litt igjen til de er klare for å tre inn i skolemusikkorpsene som seniorer.

Har du lyst til å bli med å spille er det mulighet for det, bare Halden skolemusikkorps har 140 instrumenter på lager forteller korpslederen. Gå på nettsiden til Halden skolemusikkorps eller Idd skolemusikkorps for å finne ut mer, oppfordrer han.

Kommentarer

kommentarer