Konsert med Trio DaNols i Skofabrikken

Kunst -og kulturopplevelser er viktig for alle grupper i samfunnet, ikke minst for de eldre som ikke har samme mulighet som tidligere til selv å oppsøke kunst og kulturscenene.

Halden kommune har kulturtilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken, som støttes med tilskudd fra Viken fylkeskommune.

Institusjoner og bofellesskap får flere tilbud i året av ulik karakter, og andre arrangementer er åpne tilbud, ofte i Skofabrikken og Busterudgata kafe.

Onsdag 7. september – konsert med Trio DaNols i Skofabrikken kl. 17.00
«Over havet med fire hender og en tenor» –  norsk-islandsk program med sjøen i sentrum

Tenor: Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Pianister:  Morten Fagerli og Jònina Erna Arnardòttir

I 2014 dannet disse tre musikerne Trio Danols.

Trio DaNoIs har siden fremmet nordisk musikk og musikkultur med musikk fra Island, Norge og Danmark.

Velkommen til Frivilligsentralens lokaler i Skofabrikken onsdag 7.september kl. 17.00

Kommentarer

kommentarer