Kommunen ønsker å kjøpe Skriverøya

Skriverøya regnes for å være en perle i friluftsammenheng. Nå ønsker kommunen å ta grep for å sikre allmenhetens tilgang til stedet ved å kjøpe grunnen.

Skriverøya er en av de få urørte perlene som er igjen langs kystlinja i Halden. Her finnes det kulturminner som gravrøys og steinalderminner, spesiell skog og et stort artsmangfold. Skriverøya er en halvøy på 270 mål med 2 km. strandlinje. Det er også et stort steinbrudd der som i dag drives av Jogra.
Grunneier er Grønseth Eiendom og Finans AS som har adresse i Stavern.

Halden kommune har søkt Miljødirektoratet om statlige midler til ”Sikring av Friluftslivsområder 2016”. Det er klart at grunneier er interessert i å selge Skriverøya, og i søknaden er summen for kjøpet skissert til 5,4 millioner. Det er god grunn til å anta at dette er en sum som vil kunne endres når en reell takst foreligger.

I søknaden fra kommunen presiseres det at saken ikke er behandlet av politisk nivå enda.
– Saken er ikke behandlet av kompetent organ i Halden kommune, det er med andre ord ikke bevilget midler til erverv. Primært anses det som viktig at fremtidig eier blir offentlig sektor, om det er Halden kommune eller Statlig eierskap er underordnet, skriver de.

Alle foto: Nils Otto Økern-Klevmo

Oslofjordens Friluftsråd støtter kommunens arbeid for å erverve Skriverøya.
– Erfaringsmessig er det sjelden at et såpass stort område med regionale friluftsinteresser i Oslofjorden legges ut for salg. Det at grunneier har henvendt seg til kommunen med tilbud om å erverve Skriverøya er også å anse som positivt med tanke på realisme og mulighetene for å få det til, skriver de.

Østfold Fylkeskommune har prioritert Skriverøya som et av områdene i Østfold som bør tildeles midler til sikring for allmenheten, og henstiller Miljødirektoratet om å bevilge nødvendige midler.

Det er forventet svar fra Miljødirektoratet før sommeren.

Kommentarer

kommentarer