Kom på kulturdebatt!

Lørdag 31. august inviterer Halden kulturråd til storstilt kulturdebatt på Vannvogna i gågata! Politikere fra alle byens partier kommer for å presentere sine kulturvisjoner for Halden de neste tolv årene.

Haldens kommunedelplan for kultur er i kjømda, og i løpet av høsten skal visjoner og planer for Haldens kulturliv for de nærmeste tolv årene bestemmes og nedfelles. Halden kulturråd har engasjert seg i dette arbeidet, og i anledning valg og kommunedelplan inviterer de byens politikere til samtale og debatt om byens kulturliv på Vannvogna førstkommende lørdag.

Jeg stikker innom Vannvogna for å høre hva kulturrådet har planlagt for debatten. Ved møtebordet finner jeg kulturrådsleder Johnny Nilsen, samt Jan-Tore Harlyng, Jonas Borge Stafsengen, Synnøve Sørland, Grete Ludvigsen og Emil Stang Lund. Alle ser frem til debatt neste lørdag.

-Det er viktig for oss å sette kultur på dagsorden nå, sier Grete Ludvigsen. Den forrige kommunedelplanen var en temaplan, og den forplikter ikke så mye politisk. Den nye kommunedelplanen blir mer konkret, her skal det blant annet bestemmes hvor mye penger som skal settes av til kulturen. Dermed blir dette et veldig viktig dokument. Nå er det valg også, det er viktig for oss å få samlet politikere og kulturlivet for å ta opp viktige spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av denne planen.

Tre hovedtemaer

Kulturrådet har plukket seg ut tre hovedtemaer til debatten:

-Kulturell næringsutvikling.

-Frivillighet, produksjons- og øvingslokaler.

-Barn og Ungdom, herunder kulturskolen.

Alle temaene engasjerer kulturrådets medlemmer sterkt.

-Produksjonslokaler er en konkret ting som må på plass for at kulturlivet skal kunne leve og videreutvikle seg, sier Jan-Tore, det er det stor mangel på her i Halden. Halden kommune ønsker å promotere Halden utad som en opplevelsesby, men kulturen har trange vilkår når det er så stor mangel på produksjonslokaler og utstillings/øvingslokaler. Hvis vi ønsker å være en kulturby må det også legges til rette for det. Det blir også spennende å høre hva politikerne tenker rundt kulturell næringsvirksomhet. Vi ønsker oss en debatt rundt dette med å skape flere faste arbeidsplasser innenfor kulturfeltet.

-Vi vil gjerne presisere at vi ikke ønsker at politikerne skal komme hit for å krangle seg i mellom, sier Synnøve, vi ønsker en god dialog og konstruktiv debatt mellom kulturaktørene og politikerne.

Kulturaktørene bør møte opp!

Debatten på Vannvogna åpnes av representanter fra Østfold kulturutvikling (ØKU). Både leder for ØKU Tormod Gangfløt og kommunikasjonssjef Agnes Olsen Sirland skal snakke kort før politikerne får ordet. Representanter fra de lokale partiene vil få tre minutter hver til å presentere seg og snakke om sine planer og visjoner for kultur-Halden de neste tolv årene.

-Jeg håper politikerne kommer hit med en klar tanke om hvordan kultur-Halden ser ut om tolv år, sier Johnny.

Etter at politikerne har fått sagt sitt blir det underholdning ved pianist Eirik Haug Stømner. Så blir det en pustepause før debatten starter, der folk kan få strukket på beina og få seg noen forfriskninger. Så blir det debatt, og det åpnes for spørsmål og innspill fra salen.

-Vi oppfordrer de ulike kulturaktørene i byen til å komme hit til debatt, sier Johnny. Representanter fra korpsene for eksempel, bør absolutt møte opp og fortelle hva som er viktig for dem og hva de trenger.

-Alle kulturaktørene bør sende en representant hit, legger Emil til, både frivillige, profesjonelle kulturaktører og amatører. Nå har de har muligheten til å si sitt direkte til alle politikerne, og muligheten til å påvirke kulturens levekår i tiden som kommer.

Korpsfolk, musikere, teatergrupper og forbrukere av kultur: Kom på debatt og vær med å påvirke fremtidens kultur-Halden! Foto: Ellen Midtfjeld.

Kulturtilbud skal være en selvfølgelighet

Gjengen rundt bordet er også opptatt av kulturskolen. Pris, tilbud, tilgjengelighet, lokaler. Hva tenker politikerne rundt Haldens kulturskole? Kulturrådet ønsker at de kulturelle tilbudene til barn skal være like selvfølgelig som idrettstilbudene er.

– Folk tar det som en selvfølge at vi bygger idrettshaller til flere hundre millioner, sier Johnny, men det er ikke selvfølgelig at vi har en kulturskole med et rikt og tilgjengelig tilbud til barna i byen. Som er mer enn bare å spille piano eller male. Idretten er en selvfølgelighet, kulturen er ikke det. Det skal være like selvfølgelig å få synge i kor som å spille fotball.

-Det er jo faktisk mange barn som ikke har lyst til å drive med idrett, sier Jonas, de fortjener jo også et godt tilbud.

Min drømmedebatt..

Vi tar en runde rundt bordet på forventninger til debatten.

-En drømmedebatt for meg er en gjeng engasjerte folk som tør å si hva de mener, sier Johnny. At folk tør å si i fra om hva de trenger og hva de synes burde forbedres.

-Jeg håper at kulturen får den plassen den fortjener i Halden, sier Jonas, så jeg håper debatten fører til at politikerne kan komme sammen rundt en kulturplan. Selv om de er uenige om andre ting. Jeg håper vi får en plan nå som blir uavhengig av hvem som styrer byen nå og om fire år.

-Vi må få synliggjort behovene i kulturfeltet og få pekt ut noen satsningsområder, sier Jan- Tore. Vi trenger ikke å ha planene ferdig snekret, men vi bør komme frem til noen linjer vi skal følge videre. Jeg håper vi når en faglig og politisk konsensus om veien videre.

-Jeg siterer Milan Kundera, sier Synnøve. Uten ånd så var vi et rør. Kultur er utrolig viktig i menneskets liv og gir en ekstra dimensjon i livet. Jeg håper vi får en harmonisk debatt, uten de store splittelsene. Vi ønsker jo at alle skal dra i samme retning

-Ønsket mitt er at politikerne skal forstå at kultur for viktig til å salderes det bort, sier Grete. Vi må prioritere kultur. En god dialog rundt det er viktig for meg.

-For meg er det viktig at det også blir noe visjonært i denne planen, sier Emil Stang Lund, og ikke bare oppgulp av gamle dokumenter. Det bør være både store visjoner og konkrete planer for hvordan vi skal komme oss dit. Jeg håper jeg skal få høre noe nytt i denne debatten, noe jeg ikke har hørt før.

Er du kulturaktør, eller kanskje bare en kulturkonsument? Uansett hvilken gruppe du hører inn under bør du ta deg en tur på kulturrådets debatt på Vannvogna lørdag 31. august. Dørene åpner klokka 15!

Disse politikerne kommer for å diskutere kultur på Vannvogna lørdag 31. august:

Joakim Karlsen (V)

Bjørg Lund (H)

Linn Laupsa (Ap)

Fritjof Dahlen (SV)

Dagfinn Stærk (KrF)

Linn E. Rokke Andersen (Rødt)

Vibeke Julsrud (MdG)

Per Kristian Dahl (Pensjonistpartiet)

Per Egil Evensen (FrP)

Sverre Stang (SP)

Møteleder er Ingrid Solberg Sætre.

 

Kommentarer

kommentarer