Kirken ønsker seg mer penger

Halden kommune har en stram økonomi og det merker også Kirken. I en henvendelse til de politiske partiene i Halden er budskapet klart og tydelig – de trenger mer penger.
Foto: Nina Røsnæs

Rådmannens budsjettforslag innebærer at kirken, som alle andre kommunale enheter, har fått beskjed om at de kun får rammer for å videreføre driften i 2017 som i 2016.
I 2017  foreslår Rådmannen en overføring på drøye 10,5 millioner kroner.
– Det er ikke gitt noe rom for økt innsats på noen områder, skriver Rådmannen.

Hvert år i september leverer Halden kirkelige fellesråd sitt budsjettforslag til Halden kommune. Det totale budsjettet for Halden kirkelige fellesråd er på omtrent 23 millioner.
– Vi ber om en driftsbevilgning fra Halden kommune på 17 millioner kroner. I tillegg kommer statlige inntekter, inntekter fra gravfeste og kremasjoner, refusjoner og innsamlede midler.

De siste årene har Fellesrådet fått tildelt mindre midler enn det de har foreslått. I budsjettforslaget beskriver Rådmannen situasjonen.
– Kirkevergen har opprettholdt et høyt driftsnivå, høyere enn tildelingene fra Halden kommune. På lik linje med kommunale enheter må kirken tilpasse driften innenfor tildelt ramme.

I en henvendelse fra Fellesrådets leder til de politiske partiene, skriver Rolf Odberg, og kirkeverge Jan Ivar Andreassen at de ikke kjenner seg igjen i rådmannens beskrivelse.
– Hvert år har budsjettforslaget blitt regulert i tråd med rammen kommunen har gitt. Det er gjort store beskjæringer i bemanningen, det er foretatt omorganisering og omfordeling av oppgaver, står det i henvendelsen. De opplyser om at det er gjort reduksjoner i årsverk og at listen er lang med akutte skader på bygg og anlegg.
– Fellesrådet har i 2016 hatt akutte skader på bygg og anlegg på rundt 1,3 millioner kroner som har blitt betalt via omprioriterte investeringsmidler, forsikringsoppgjør og bruk av fond.

I Halden er omtrent 71% av befolkningen medlemmer i Den Norske Kirke. Det er 7 kirkesogn i Halden med 8 kirker og 10 kirkegårder.
– Fellesrådets forslag til investeringsplan for de kommende fire årene er på 35 690 000,-, skriver Odberg og Andreassen. De er glade for at Rådmannen foreslår midler til å komme i gang med regulering og utvidelse av Os gravlund.
– Dette innebærer at det da kan startes med å utvikle tilrettelagt gravfelt for muslimer.

Fellesrådet har ytret ønske til Rådmannen om midler til å oppgradere kirkens maskinpark, men det har det ikke blitt satt av midler til.

Budsjettet for Halden kommune skal vedtas i kommunestyret i desember.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer