– Keep smiling, keep shining

Hvert eneste år siden 1988 har 1.desember vært Verdens Aidsdag. Dagen markeres over hele verden med arrangementer og markeringer. I Norge er det i underkant av 6000 personer med diagnostisert hivsmitte. På verdensbasis er det omtrent 37 millioner mennesker som er smittet. Haldenseren Roger Dypedahl har offentlig fortalt at han er hivsmittet og vi utfordret han til å skrive en kronikk i anledning Verdens Aidsdag.
Foto: Joachim Bratteli

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That’s what friends are for
For good times and bad times
I’ll be on your side forever more
That’s what friends are for

De aller fleste kjenner til Dionne Warwicks store hit i fra 1985 , skrevet av Burt Bacharach og Carol Bayer Sager . Sammen med Elton John , Gladys Knight , Stevie Wonder, Rod Stewart ( som også spilte inn  orginalversjonen på soundtracket til filmen Night shift i 1982, gikk hun i studio fordi de ikke ville tie om denne sykdommen som i løpet av få år hadde rammet så mange . AIDS ( Ervervet immunbristsykdom )

Sommeren  1981 rapporteres det om to tilfeller i USA  hvor homofile menn hadde blitt syke i noe som lignet lungebetennelse . I tillegg hadde de svarte flekker på kroppen , en kreftform kalt kaposis sarcom .  De neste månedene kom det stadig nye rapporter om homofile menn som hadde blitt rammet av den ukjente sykdommen som raskt fikk navnet gay pneumonia ( homoseksuell lungebetennelse ) Noen dro det enda lengre og kalte sykdommen WOGS ( The Wrath of God Syndrome ) og deretter GRID ( Gay Related  Immuno-Deficiency )

I 1982 , når man så at sykdommen også rammet andre grupper enn kun homofile menn ,  fant man ut at GRID var et lite passende navn på sykdommen og kalte den deretter AIDS ( Ervervet immunbristsykdom ) Personer som befant seg i risikosonen for å bli smittet var nå homofile , hemofilikere ( blødere ) , heroinmisbrukere og haitiere (!)

Det første tilfellet av AIDS i Norge ble rapportert i 1983 , det samme året som man klarte å identifisere viruset som HIV ( Humant Immunbristvirus ) Epidemien var et faktum og en HIV-diagnose var en sikker død .

I 1986 kom den første medisinske behandlingen for HIV-positive . AZT hadde så store bivirkninger at man døde av den og ikke i noen AIDS-relatert sykdom . Samme året fant man også ut at også kvinner kunne bli smittet av viruset , at det først og fremst var seksuellt overførbart eller kunne overføres ved deling av sprøyter samt ved blodoverføring . Samme året ble det rapportert om 38.401 tilfeller av AIDS , fordelt over 85 land .

I 1996 kom de revolusjonerende medisinene vi kjenner til i dag . 5.8 millioner mennesker verden rundt hadde gått bort i AIDS , av dem var 1.3 millioner barn . WHO hadde registrert 23 millioner personer som levde med HIV .

Den medikamentelle behandlingen besto av flere ulike virkningsstoffer som reduserte og drepte virusmengden i blodet , som oftest to eller tre virkestoffer . Med årene kom det stadig nye og bedre medisiner på markedet , medisiner som gjorde at de som var på behandling ble like friske og kunne leve omtrent like lenge som alle andre .

I 2013 levde 35 millioner personer i verden med HIV . Dødstallene hadde gått ned med 30 % siden 2005 .
I underkant av 40 millioner mennesker lever i dag med HIV i verden , de aller fleste i områdene sør for Sahara . Siden epidemien startet i 1981 har 78 millioner mennesker blitt rammet av viruset . 35 millioner mennesker har gått bort i AIDS-relaterte sykdommer . Selvom dødsfallene går ned for hvert år takket være nye og bedre medisiner er likevel AIDS en av de største dødsårsakene i verden .

Dette blant annet pga stigmatisering og dårlig kunnskap rundt HIV og hvordan det overføres .

Well you came and opened me
And now there’s so much more I see
And so by the way I thank you
And then for the times when we’re apart
Well then close your eyes and know
These words are coming from my heart
And then if you can remember

Til tross for tyve år med medisiner som gjør at personer som lever med HIV lever like lenge , er like friske og dessuten ikke lenger kan føre viruset videre er HIV fortsatt et stort tabu . Ingen ting vi snakker om . Til tross for at personer som lever med HIV og er under vellykket behandling ikke lenger kan videreføre viruset til andre risikerer de å bli sortert bort og diskriminert .

DU kan gjøre noe med det . Akkurat som Dionne Warwick & co .
Tema for Verdens Aidsdag 1. desember er: Bryt tausheten . Lag ei rød sløyfe , eller kjøp den hos Hiv Norge . Inntektene går uavkortet til Hivfondet som hjelper Hivpositive økonomisk i særs vanskelige livskriser . Fest den røde sløyfa til skjortekragen din og fortell gjerne en person eller flere at du har fått ny kunnskap om HIV . At Hivpositive på vellykket behandling ikke lenger er smitteførende . Når du vet det kan du mer om HIV enn de fleste og du kan bidra til å spre god og nyttig kunnskap . En kunnskap som er nyttig og verdifull for svært mange .

For good times and bad times
I’ll be on your side forever more
That’s what friends are for

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer