-Karl var en kul konge

Tirsdag fikk sjuendetrinn på Hjortsberg skole fylt hodene sine til topps med lokalhistorie på Fredriksten festning.  

Det er mai, det er varmt og sjuende trinn på Hjortsberg har tatt turen til Fredriksten festning for en guidet tur i historiske omgivelser. Spreke som de er har de syklet fra Hjortsberg skole og opp til festningen denne tirsdagsmorgen. Sprek og opplagt er også guide og utleieansvarlig på festningen Silje Haugerud. Som vanlig! Hun står klar for å ta i mot første pulje med sjuendeklassinger ved festningskroa denne sommervarme mai-morgenen.

Silje Haugerud er opplagt og klar for å fortelle sjuendeklassingene fra Hjortsberg om festningens historie.

Før hun går i gang tester Silje historiekunnskapene til tolv- og trettenåringene i gruppa:

-Vet dere hvor mange ganger det har vært krig her på festningen? Hva skjedde i 1814? Hvorfor var 1905 spesielt?

Noen få er oppe med hånda og svarer. Silje rister litt på hodet.

-Nei og nei, ler hun, kan dere ikke noe eller? Dere er jo haldensere! Har ikke lærerne lært dere noe eller?

Lærer Joachim Redi ler. Silje begynner å fortelle. Om når og hvorfor festningen ble bygd, om området rundt kroa der de sitter. Om Karl XII. Om 1716, 1718, 1814 og 1905. Ungene lytter. Innimellom stiller Silje kontrollspørsmål, for å sjekke om de følger med.

-Når ble festningen bygd?

-I 1661, svarer flere i kor.

-Det er bra, nå vet jeg at dere følger med, sier Silje.

Turen går videre til Place d’armes. Her er et arbeidslag i full gang med å sette opp scenen for Opera Østfolds Il Trovatore i juni. De har sågar asfaltert den lille grusveien som går over plassen. Området er ikke til å kjenne igjen.

-Her foregår det mye koselig, sier Silje til gruppa, her er det allsang og opera og stafetter og julemarked. Men i gamle dager var det en helt annen type underholdning her på denne plassen.

Silje forteller om straffene som ble utført på Place d’Armes. Bak henne ser vi veien som skal bli scenen for operaen Il Trovatore i juni.

Silje forteller om spissrotgang og andre grusomme straffer soldatene kunne bli utsatt for på festningen i hine gårde dage.

-De som måtte gå spissrotgang måtte gå alt fra én til femten runder gjennom en lang rad med soldater som slo etter ham med slagvåpen, forteller Silje. Trommisen som gikk bak styrte hvor fort eller sakte soldaten gikk spissrotgang. Spissrotgang ble ofte brukt som avstraffelse.

Spissrotgang i Gothersgades Eksercerhus i København, en militær avstraffelse som Danmark avskaffet 1846. Tegning: Peter Klæstrup (1820–1882). Kilde: Wikipedia.

Silje går foran gruppa inn i indre festning. Sjuendeklassingene får høre om fengselet, om brannene, om kanoner. Om maten de fikk, og om de hygieniske forholdene og om handelen som foregikk i Fredrikshald. Gruppa lytter oppmerksomt. Det renner årstall og fakta ut av Silje, hun er et helt lite leksikon av festningshistorie.

-Åssen klarer hun å huske alt det der, hører jeg en jente hviske til en klassevenninne.

Vi går videre. Siste stopp er Dronningens bastion. Silje forteller om krigerkongen Karl.

-Karl ble konge da han ble femten, forteller Silje. Han var en tøffing. Da han skulle krones tok han krona sjøl og satt den på hodet, han venta ikke på å bli kronet sånn skikken egentlig var. Han var en kul konge, jeg digger ham. Selv om han var svensk. Men festningen klarte han ikke å ta, selv om han prøvde to ganger.

Vi får høre om hva som skjedde den skjebnesvangre julinatten i 1716, da Karl XII kom snikende i nattetåken over elva.

Silje forteller historien om hvordan Halden kom til å få sitt eget vers i nasjonalsangen.

Så er turen ferdig. Neste gruppe venter allerede ved Kroa. Silje kjører en liten quiz før vi går tilbake.

Hvor mange ganger har festningen blitt angrepet?

-Seks ganger, svares det unisont.

Hvor mange ganger har Karl vært her?

-To!

Hva het kommandanten som ikke ville gi seg da svenskene banka på døra?

-Ohme!

Sjuendeklassingene har svar på alle spørsmålene til Silje. Hun nikker fornøyd, ungene har fulgt med. Vi rusler tilbake til kroa. Lærer Joachim er også fornøyd.

-Dette var utrolig gøy og lærerikt, sier han, det er så mye spennende historie her. Jeg kunne gått ti guidede turer her, man lærer jo noe nytt hver gang!

Lærer på Hjortsberg Joachim Redi synes guidet tur på festningen med Silje er fine greier.

Sjuendeklassingene er også fornøyde. Jeg tar en prat med Eirik, Iris, Nuhi, Oliver og Signe. De har fått hver sin is, og er i grunnen ganske fornøyde.

Eirik, Iris, Nuhi, Oliver og Signe har fått både historie og is.

Var det gøy?

-Ja, svarer gjengen i kor.

-Jeg ble enda mer interessert i historie etter i dag, sier Eirik.

Eirik har en mamma som kan en del historie, han hadde hørt mye av det før. Noe har de hørt på skolen. Alle synes det var moro å høre på Silje fortelle.

Hva gjorde mest inntrykk på dere av det Silje fortalte?

-Jeg husker best det med Fredrik IIIs hall, sier Eirik, at den ble bomba i 1814. Svenskene skjøt med kanoner.

Alle har lagt merke til forskjellige ting. Iris bet seg merke i at haldenserne tente på sin egen by, Nuhi syntes det var mest imponerende at den lille norske styrken drepte så mange svensker i 1716. Oliver synes også at historien rundt Fredrik IIIs hall var spennende, og Signe husket fortellingene fra festningsfengselet best.

Vi var på guidet tur med denne fine gruppa sjuendeklassinger fra Hjortsberg. Men dette er ikke alle som fikk utendørs historietime i dag altså, det var enda en gruppe sjuendeklassinger som fikk gå runden med Silje. Det er nemlig veldig mange sjuendeklassinger på Hjortsberg.

Til høsten skal Silje i gang med å formidle festningens historie til flere skolebarn i halden! Silje har selvfølgelig et mål om å få fortalt lokalhistorie til alle Haldens skolebarn.

Kommentarer

kommentarer