Kan miste ni lærerstillinger

I 2012 ble det innført en ordning der mange av landets ungdomsskoler fikk tilført nye lærerressurser. Målet var å styrke lærertettheten. I Halden har Strupe og Risum nytt godt av ordningen, men nå er det antageligvis slutt.

Det var NRK Østfold som først omtalte saken på sine nettsider.
Det var gruppeleder for SV Fredrikstad som kritiserte regjeringens forslag til statsbudsjett der det legges opp til at ordningen med å styrke lærertettheten i ungdomsskolen avvikles.

For Halden sin del får forslaget tydelige konsekvenser for Risum og Strupe ungdomsskoler hvis det blir vedtatt.
– Vi har fått tilført statlige midler tilsvarende 5 lærerstillinger. Dette var på bakgrunn av grunnskolepoeng og store klasser. Disse stillingene har vært brukt til å øke lærertettheten i matte, norsk og engelsk, forteller Mona Lie Jigarp som er konstituert rektor ved Strupe ungdomsskole.
– Når midlene blir kuttet fra høsten 2017 betyr det at vi får overtallighet av lærerstillinger og at det i disse fagene igjen vil bli store undervisningsgrupper.

Rektor ved Risum ungdomsskole, Pål Andrè Magnussen, er også tydelig på hva som skjer hvis ordningen avvikles.
– Risum har over en 4-års periode frem til sommeren 2017 fått tilført statlige midler slik at vi kan finansiere 4 stillinger. I skoleåret 2017/2018 har vi ikke disse midlene.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer