Kan få fatale konsekvenser for kortbanenettet

Tage Pettersen og Ingjerd Schou, stortingsrepresentanter (H) for Østfold

Fredag kom utredningen av konsekvensene av å la Vinmonopolet ta over taxfree-salget av alkohol på norske flyplasser. Den viser en betydelig risiko for at flytilbudet i distriktene raseres.

Gir vi Vinmonopolet enerett til alkoholsalg vil det medføre en betydelig risiko for økonomien til flyplassene. For store deler av Distrikts-Norge er småflyplassene et viktig kollektivtilbud, og vi kan ikke risikere at flytilbudet svekkes.

Utredningen viser at Sandefjord lufthavn Torp er mer avhengig av taxfree-inntekter enn Avinor, og Torp vil nok bli nødt til å vurdere en nedleggelse av lufthavnen dersom Vinmonopolet overtar. Samtidig vet vi at dette vil være en endring som gjør det helt umulig for de nye eierne å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge.

Stortingsflertallet ba tidligere i år om at regjeringen skulle legge fram sak om konsekvenser av lovendringer dersom Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol på flyplassene.

Utredningen tar opp flere forhold, blant annet at tildeling av driften til Vinmonopolet kan være EØS-stridig. I tillegg stilles det spørsmål ved om Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel kan ha som oppgave å øke inntektene til flyplassene, noe som er i strid med deres samfunnsoppdrag.

Det er allikevel lønnsomheten og betydningen for kortbanenettet som tillegges vekt i utredningen.

Bortfall av taxfree-inntekter vil kunne bety økte start og passasjeravgifter og færre flyruter, fordi det er begrensede muligheter for å finansiere ulønnsomme lufthavner i konkurranse med andre gode formål i statsbudsjettet.

Det er rett og slett for mange forhold som taler i mot. Men det aller viktigste kommer vi ikke unna, og det er hensynet til alle som er avhengig av et godt flytilbud i distriktene. Fra Høyres side håper vi derfor at vi får et flertall med oss på Stortinget for å videreføre dagens politikk på dette området.

 

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer