Kan bli Norges mest folkerike region

I løpet av få måneder kan Østfold, Buskerud, Akershus og Vestfold fatte vedtak om å bli én region med hele 1,4 millioner innbyggere.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Østfold fylkeskommune sine sider 20.juni 2016.

I to dager nå før sommeren har et femtitalls politikere, ledere og tillitsvalgte fra Akershus, Buskerud og Østfold vært samlet på Refsnes Gods i Moss. Der har de drøftet om de hører sammen – og om veien videre. Det er regjeringen som har gitt marsjordre for den såkalte regionreformen der fylkene skal finne sammen til maks ti regioner.

– Vi har hatt en veldig god tone, klimaet i samtalene har vært godt. Folk liker hverandre,  og det er god giv for å komme videre i prosessen. Vi har nå sett på hva som er fordeler og ulemper ved bygge en ny region,  sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth, som var vert for fellesmøtet.

Navn: Viken?

Også Vestfold har meldt seg på i disse innledende samtalene. De var med på samlingsmøtet på Refsnes Gods som observatør – og er invitert med videre i prosessen som raser av sted: Planen er at det allerede før jul blir endelig avgjort hva som skjer med Østfold fylkeskommune i fremtiden:

– Det er en absolutt frist og det er utrolig mye som skal på plass på kort tid, sier Ole Haabeth.
Noe navn på den nye regionen er ennå ikke bestemt, men flere trakk fram det historiske navnet Viken som et godt alternativ.

Skulle Akershus, Buskerud og Østfold bli en enhet – sammen med Vestfold – vil det bli en betydelig region, ikke først og fremst i areal, men målt i antall innbyggere: Med Vestfold vil det bo i alt 1,4 millioner i det som kan bli en ny region rundt Oslofjorden.

IMG_2883
Særinteresser må vike

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus mener at særinteresser må vike i den prosessen fylkene nå skal inn i.

– Vi har tre år igjen av valgperioden. Vi må våge å løfte blikket og spørre oss selv: Den nye regionen, hva er best for den? Det er en vanskelig øvelse. Vi må tørre å legge fra oss vår egen fylkeshatt litt. Her har vi noe å lære av Ole Haabeth i Østfold, sier Anette Solli.

Ole Haabeth var ordfører på Kråkerøy i 1994 da kommunen ble en del av storkommunen Fredrikstad gjennom tvangssammenslåing.  Han var tydelig i sitt  råd, basert på det han lærte i 1994:
– Vi skal ikke bare slå sammen, vi må bygge noe nytt – fra grunnen av. Det klarte vi i Fredrikstad og det må vi klare i den nye regionen også, sier Haabeth.

Han understreker at de tre eller fire fylkene er helt avhengig av å jobbe tett med de mange tusen ansatte som blir berørt.

–  Vi vil gjerne ha med dere tillitsvalgte tett på denne prosessen. Vi må spille på lag med de ansatte. Det er klart at denne prosessen vil by på utfordringer, og da må vi inkludere og lytte til de ansatte på en god og grundig måte fremover, sier Haabeth.

Slik blir veien videre:

  • I løpet av juni nedsetter Østfold sitt forhandlingsutvalg.
  • 8. september samles alle politikerne i Akershus, Buskerud og Østfold til felles fylkestingmøte.
  • Forhandlingene fylkene imellom starter i høst.
  • Allerede i desember 2016 skal fylkestingene fatte endelig vedtak om sammenslåing.
  • Deretter begynner den reelle sammenslåingsprosessen.
  • 2020: Regionen er oppe og går på egne ben. Prosessen skal være sluttført.

Varaordfører i Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen,  tok ordet og sa at tilhørighet blir et nøkkelord fremover: – Jobben med å bygge en felles identitet må begynne snart, sa Jacobsen.

Vestfolds fylkesordfører Rune Hogsnes har også vært på Refsnes – som observatør. Vestfold er tydelig på at de vil gå videre i samtalene med Buskerud, Akershus og Østfold:
– Det er hyggelig stemning overfor oss. Det setter vi pris på. Vi er interessert i å være med videre i prosessen, sa Rune Hogsnes.

Tekst og foto: Roy F. Andersen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer