Kampen om Kamperhaug

Kamperhaug gård har søkt Halden kommune om midler til å etablere en alternativ læringsarena hvor fokus er på læring og mestring med gård og dyr som pedagogisk metode. Her skal unger få komme inntil fem dager i uka for å få en annerledes skoledag, som er bedre tilpasset den enkeltes behov. Dette er et flott tilbud, som flere elever kan dra nytte av. Dessverre har Halden kommune valgt å avslå søknaden deres.

For de aller fleste barn og unge, fungerer det greit med den vanlige skolehverdagen. Men noen trenger noe annet, og dette er det tilbudet mange kan trenge. Vi vet at tidlig innsats spiller en rolle for hvordan livet vil bli i fremtiden. Beregninger fra NHO viser at det koster samfunnet 12-15 millioner kroner hvis en person dropper ut av skolen og lever på ytelser fra NAV de neste 40 årene. Kamperhaug gård er en arena hvor disse kan plukkes opp i tidlig alder og bli gitt de utfordringene, støtten og oppfølgingen de trenger for å kunne leve et godt voksenliv hvor de bidrar til samfunnet, – nettopp fordi de ble sett og tatt på alvor tidlig. Jo lengre tid det tar før man får hjelp, jo større er sjansen for at man faller på utsiden av arbeidslivet og samfunnet som voksen.

Arbeiderpartiet er opptatt av forebygging og tidlig innsats, og er derfor helt uenige i kommunens avslag til Kamperhaug gård. I den nylig vedtatte kommuneplanen for Haldensamfunnet er forebygging og tidlig innsats sentrale og mye brukte ord. I kommunens budsjett for 2019 finner man igjen denne satsingen i ordets form. Dessverre ser det foreløpig ut til å bli med det, for det er det motsatte som skjer når spesialpedagogiske tilbud strammes inn på lik linje med resten av skolesektoren i kommunen. Halden kommune må ta egne langsiktige planer på alvor og sørge for at nødvendige ressurser blir gitt til de læringsarenaene som er nødvendig for at alle våre barn og unge kan oppleve mestring og ha en meningsfylt opplæring til voksenlivet.

Linn Laupsa, ordførerkandidat Halden Ap

Helge Bergseth Bangsmoen, varaordførerkandidat Halden Ap

Kommentarer

kommentarer