– Jeg skal besøke skolene

Etter de siste månedenes diskusjoner om Haldenskolen rydder ordføreren plass i kalenderen sin for å tilbringe tid på flere av skolene. 

Diskusjonen om tilstanden i Haldenskolen og konsekvenser av de tildelte økonomiske rammene har rast den siste tiden. Ordfører Thor Edquist har advart mot å ”snakke ned” skolen og sagt at han vil ha fakta på bordet.
– Jeg skal besøke skolene for å føle på kroppen hvordan situasjonen i skolen er. Jeg skal snakke med ansatte, være med i kaffepausene og ved det danne meg et bilde av situasjonen i skolen.

Han har tidligere besøkt flere skoler i Halden og hatt undervisningstimer innen tema ”ungt entrepenørskap”. Han legger ikke skul på at det har vært givende.
Nå skal han tilbringe hele dager på skolen, ikke bare enkelttimer.

– Det er viktig å ikke svartmale skolen vår for det er mange flinke lærere der ute. Det er spennende prosjekter som foregår og skolen er inne i en brytningstid mellom den gamle og den nye digitale verden, forklarer Edquist.

Han er spent på hva han skal få se og oppleve.
– Vi som folkevalgte, og jeg som ordfører, skal være ydmyke for den virkeligheten ansatte opplever. Derfor setter jeg meg på skolebenken i tre dager. En dag på Os, en på Hjortsberg og en på Risum. Jeg håper jeg får et usminket bilde av situasjonen i Haldenskolen.

Kommentarer

kommentarer